Nieuws

Het laatste nieuws

 • Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt

  Einddocument Dreef vastgesteld

  29 juni 2022

  Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er zal spoedig een exploitatieovereenkomst worden getekend, waarna komend najaar het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.
 • verkeersmetingen

  Bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

  23 juni 2022

  De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.
 • voorzittershamer

  Afwikkeling amendement horecavoorziening evenementenpleintje Hogezoom

  9 juni 2022

  Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een memo over het amendement ‘Horecavoorziening evenementenpleintje Hogezoom te Renesse’ vastgesteld.
 • banner met tekst 'Opening Soon'

  Openingsfeest centrum Renesse: 13 mei 2022

  20 april 2022

  Op 13 mei 2022 vindt het openingsfeest voor het hernieuwde centrum van Renesse plaats. Alle inwoners en ondernemers zijn van harte welkom.
 • Parkeerterrein Laone

  Update: betaald parkeren Laone vanaf half mei

  19 april 2022

  Een tijd geleden is besloten om het parkeerterrein aan de Laone, na herinrichting, betaald en vergunninghouder parkeren te maken. Het betaald parkeren is vanaf half mei 2022 van toepassing.
 • fietsenstalling zeeanemoonweg

  Fietsenstalling Zeeanemoonweg opgeleverd

  14 april 2022

  Vandaag (13 april) hebben we de fietsenstalling op de hoek van de Zeeanemoonweg/Jan van Renesseweg formeel opgeleverd.