7 april 2020

Pilot afsluiting deel Hogezoom vanaf 1 juli 2020

Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 is de Hogezoom in Renesse, tussen de kruising met de Oude Moolweg en Jan van Renesseweg, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Lees verder

31 maart 2020

Fontein Hogezoom voorlopig nog niet in werking

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten om de fontein aan de Hogezoom voorlopig nog niet in werking te stellen.
Lees verder

11 maart 2020

Opening Hogezoom op 2 april geannuleerd

Mede gelet op alle landelijke maatregelen rondom het Corona virus hebben de gemeente, ondernemersvereniging en dorpsraad Renesse besloten om de opening van de Hogezoom op 2 april niet door te laten gaan.
Lees verder

14 februari 2020

Bijeenkomst concept ontwerp Hogezoom deel 3

In de zomer van 2017 hebben wij het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld en momenteel is het werk aan de Hogezoom deel 1 en 2 in uitvoering. In het kader van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het laatste deel van de Hogezoom willen wij direct omwonenden en ondernemers graag uitnodigen voor een ontwerpbijeenkomst in het dorpshuis te Renesse op 20 februari tussen 13.00 en 14.30 uur.
Lees verder

11 februari 2020

Updates deelprojecten

De lopende projecten zijn weer voorzien van de laatste stand van zaken.
Lees verder

22 januari 2020

Save the date: opening herinrichting Hogezoom

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de herinrichting van de Hogezoom. Misschien wel de kers op de taart in de herontwikkeling van Renesse naar een familiebadplaats. Van de oplevering van dit werk willen we graag een feestelijk moment maken in combinatie met de seizoensopening 2020 die de Ondernemersvereniging Renesse organiseert.
Lees verder

14 januari 2020

Gemeente aan de slag met Hogezoom deel 3 en kruising Roelandsweg-Transferium

Medio januari 2020 start de gemeente met de voorbereidingen op de werkzaamheden aan de Hogezoom deel 3 en de Kruising Roelandsweg/Transferium.
Lees verder

8 januari 2020

Voortgang Hogezoom te Renesse

Afgelopen maandag is de Bokx weer gestart met de werkzaamheden aan de Hogezoom te Renesse. Tevens is er een nieuwe uitvoerder aan het werk gekoppeld.
Lees verder

11 december 2019

Oude Moolweg opgeleverd

Afgelopen week zijn de boven- en ondergrondse werkzaamheden aan de Oude Moolweg opgeleverd.
Lees verder

22 november 2019

Tweede Ontsluiting Transferium voorlopig niet aan de orde

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad besloten om het project Tweede ontsluiting Transferium Renesse niet op korte termijn uit te voeren. Dit betekent dat we de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ook niet meer beantwoorden.
Lees verder

20 november 2019

Werkzaamheden Oude Moolweg vorderen rap

Als uitvloeisel van het project herinrichting de Zoom, Zeeanemoonweg en de Zoom heeft de gemeente besloten ook het laatste deel van de Oude Moolweg opnieuw te bestraten.
Lees verder

20 november 2019

Projecten Masterplan Renesse behandeld in de begrotingsraad

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Daarin zijn ook weer diverse projecten voor Renesse opgenomen.
Lees verder