Nieuws

Het laatste nieuws

project updates

8 januari 2021

UPDATE DEELPROJECTEN

De informatie bij de lopende projecten is weer geüpdatet. En daarnaast zijn er nog een viertal nieuwe projecten toegevoegd.
Ontsluiting-transferium

8 januari 2021

TWEEDE ONTSLUITING TRANSFERIUM VOORLOPIG NIET AAN DE ORDE

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 besloten om het budget, dat was gereserveerd voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium, uit de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te halen.
documenten

7 januari 2021

CONCEPT AANBEVELINGENRAPPORT OPENBARE RUIMTE CENTRUM RENESSE TER INZAGE

Op 5 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse vastgesteld. Van 11 tot en met 31 januari 2021 is er een mogelijkheid om hierop te reageren.
evenementenplein

18 december 2020

RAAD NEEMT BESLUIT OVER EVENEMENTENPLEINTJE HOGEZOOM

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 een besluit genomen over het evenementenpleintje aan de Hogezoom en daarbij de door het college voorgestelde indeling van het pleintje aangepast.
Jumbo

24 november 2020

GEMEENTE VERLENGT INTENTIEOVEREENKOMST MET KIKX DEVELOPMENT B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2020 besloten de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. te verlengen. De overeenkomst ziet op onder meer het onderzoeken van de verplaatsing van de Jumbo in het centrum naar de locatie Dreef.
enquete

17 november 2020

ANALYSE VRAGENLIJST EVALUATIE OPENBARE RUIMTE CENTRUM RENESSE AFGEROND

In totaal 233 respondenten hebben de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse ingevuld. De afgelopen periode hebben we benut om alle gegevens te analyseren.