Inloopbijeenkomst herontwikkeling Bona Fide en Karavaan

21 september 2023

Op 10 november organiseert BPD Ontwikkeling B.V. een inloopbijeenkomst in het kader van het project ‘Herontwikkeling Bona Fide en Karavaan’. Direct omwonenden en andere geïnteresseerden zijn tussen 17.00 uur en 19.00 uur van harte welkom in het Fletcher Hotel aan de Vroonweg in Renesse.

BPD is als ontwikkelaar met de gemeente Schouwen-Duiveland in overleg over de nieuwe invulling van deze locaties. In de plannen worden de kampeerterreinen omgevormd naar een terrein met 285 recreatiewoningen, waarbij wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van het recreatieve product en het landschap.

Planvorming

Het planconcept bestaat uit een openbaar toegankelijk landschap. Het gehele plangebied is autovrij, waarbij zowel in het noordelijk (Karavaan) als in het zuidelijk deel (Bona Fide) een centrale ruimte wordt gemaakt voor parkeren. 

plattegrond Bona Fide en Karavaan

Het programma gaat uit van maximaal 285 recreatiewoningen, bestaande uit verschillende types eenheden en oppervlakten. Er is ook een centrumvoorziening beoogd. De positionering van de bebouwing is gebaseerd op het concept van een resort; informeel, kleinschalig en georiënteerd op de natuur. De recreatiewoningen en gebouwen zijn vrijstaand en krijgen een eigentijdse uitstraling. De recreatiewoningen zijn kleinschalig, passend bij de schaal van het landschap en bestaan uit maximaal één bouwlaag met een (lessenaars)kap. In de architectuurstijl wordt een hoge mate van samenhang nagestreefd met een rustige uitstraling. 
 
Bij de planvorming wordt er op verschillende manieren rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in de bestaande woon- en leefomgeving. Langs de randen komt een groene zone van 5 meter breed en een aarden wal van 2 meter hoog. Als het mogelijk is laten we waardevolle, bestaande groenstructuren in stand. Hierdoor hebben omwonenden vanuit hun tuin geen zicht op de recreatiewoningen.

Bestemmingsplan

Op grond van het geldende bestemmingsplan zijn op de campings nu 422 stacaravans en 115 standplaatsen voor kampeermiddelen (tenten en caravans) toegestaan. Daarnaast is er ongeveer 2.500 m2 beschikbaar voor centrale voorzieningen. De plannen die er nu zijn, gaan uit van maximaal 285 recreatiewoningen en 1.950 m2 aan centrale voorzieningen. Dit betekent een forse afname van het aantal verblijfseenheden en centrale bebouwing ten opzichte van de vroegere situatie.
 
Omdat het huidige bestemmingsplan geen recreatiewoningen toestaat, is de gemeente op verzoek van BPD bezig met een wijziging van het bestemmingsplan om de realisatie van het plan mogelijk te maken. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal van 2022 het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de formele start van de planologische procedure. Gedurende deze zes weken kan eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeente.

Bijeenkomst

Op 10 november organiseert BPD Ontwikkeling B.V. in samenspraak met de gemeente een inloopsessie in het Fletcher Hotel aan de Vroonweg in Renesse. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur is een ieder van harte welkom. Er wordt gezorgd voor soep en een broodje.

Komt u ook?

Om organisatorische redenen verneemt BPD graag of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit aangeven via de speciale aanmeldpagina. Deze bereikt u door onderstaande QR-code te scannen.