2 november 2017

Eerste werkzaamheden Tuin van Renesse

Komende maandag gaat HABO, in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, alvast wat voorbereidende werkzaamheden treffen voor de herinrichting van de buitenruimte rondom het voormalige Ecoscope gebouw.
Lees verder

19 oktober 2017

Gemeente en OVR tekenen convenant Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 28 september 2017 het Beeldkwaliteitsplan centrum Renesse vastgesteld. Doel van de nota is samenhang en kwaliteit in het straatbeeld van het centrum van Renesse te brengen.
Lees verder

3 oktober 2017

VVV verhuist naar voormalige Ecoscope gebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met de verhuizing van de VVV van het Transferiumgebouw naar het voormalige Ecoscope gebouw in Renesse.
Lees verder

27 september 2017

College stelt ontwerp voor wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vastgesteld. Het definitieve ontwerp betekent een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.
Lees verder

14 september 2017

Aanvulling presentatie bijeenkomst Strandkerk (5 september): route ruiterpad

Zoals beloofd hebben wij ook het beoogde ruiterpad vanaf de ingang Julianhoeve richting het verdere ‘achterland’ op tekening aangegeven.
Lees verder

11 september 2017

Informatiebijeenkomst Strandkerk prima verlopen

Dinsdag 5 september heeft de gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een presentatie verzorgd over de herinrichting van het gebied rondom de Strandkerk, meer in het bijzonder het tracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.
Lees verder

15 augustus 2017

Informatiebijeenkomst tracé Strandkerk en omgeving

Op 5 september 2017 organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de Strandkerk en omgeving, met onder meer aandacht voor het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.
Lees verder

9 augustus 2017

Projectpagina’s weer bijgewerkt

Onder het kopje ‘Projecten’ hebben we weer een update van alle deelprojecten toegevoegd. Voor alle projecten hebben we kort weergegeven welke werkzaamheden we in april tot en met juli hebben uitgevoerd en wat we zo nodig de komende maanden nog gaan doen.
Lees verder

25 juli 2017

Raad besluit in september over beeldkwaliteitsplan centrum Renesse

Op 25 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling doorgestuurd naar de gemeenteraad. De raad besluit in september 2017 over de vaststelling van dit plan, dat onderdeel wordt van de gemeentelijke welstandsnota.
Lees verder

25 juli 2017

College stelt definitief ontwerp centrum Renesse vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2017 het definitief ontwerp voor het centrum van Renesse vastgesteld. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de herinrichting van het centrum, die in de periode van 2018 tot en met 2021 is voorzien.
Lees verder

19 juli 2017

Evenemententerrein aan Roelandsweg van de baan

Na een grondige analyse van de voor- en nadelen en de financiele consequenties van een specifiek evenemententerrein aan de rand van de Roelandsweg (naast het Transferium) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten niet over te gaan tot de aanleg van een dergelijk terrein.
Lees verder

13 juni 2017

Speelvoorziening Lindelaan geopend

Op vrijdag 9 juni heeft wethouder Van Burg, in het bijzijn van circa 25 kinderen van de basisschool en diverse buurtbewoners, de prachtige speelvoorziening aan de Lindelaan geopend.
Lees verder