Ontwerpbestemmingsplan Camping De Oase Renesse ter inzage

9 juli 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Camping De Oase Renesse (met identificatienummer NL.IMRO.1676.0034BphRE-ON01) van 5 december 2022 tot en met 16 januari 2023 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Dit bestemmingsplan regelt de kwaliteitsverbetering in combinatie met een vergroting van het aantal standplaatsen op Camping De Oase te Renesse. Daarbij worden onder andere de bestaande niet-permanente standplaatsen vervangen door permanente en zal er meer differentiatie komen in oppervlakte per accommodatie. De hoofdingang wordt daarnaast verplaatst naar de Lagezoom, dit gaat samen met de realisatie van een nieuwe receptie. Het huidige receptiegebouw zal van functie veranderen. Er komt een nieuw centrumgebouw met voorzieningen, zoals een zwembad en horeca ten behoeve van het recreatiebedrijf.

Van 5 december 2022 tot en met 16 januari 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.