28 oktober 2016

Presentatie verkeersplan Renesse

Op 22 november 2016 organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een openbare informatieavond over het verkeersplan centrum Renesse.
Lees verder

12 oktober 2016

Aanpassingen ontwerp Jan van Renesseweg

Op 7 september 2016 hebben we een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd voor het project herinrichting Jan van Renesseweg. Tijdens deze bijeenkomst hebben we aangegeven dat er nog enkele aanpassingen gedaan zouden worden in het ontwerp, in het licht van het beschikbare budget, de uitkomsten van het vergunningentraject en de input vanuit de bewoners en ondernemers langs de Jan van Renesseweg.
Lees verder

24 augustus 2016

Informatieavond herinrichting Jan van Renesseweg

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering.
Lees verder

3 augustus 2016

Sport- en spelvoorziening Renesse

Een half jaar geleden hebben wij de bewoners van de Laône en de Jan Willem Frisoweg geïnformeerd over de aanbesteding, het ontwerp en de realisatie van een sport- en spelvoorziening op het trainingsveld van de voetbalvereniging aan de Laône.
Lees verder

29 juli 2016

Wethouder v.d. Berg brengt bezoek aan horeca Renesse

Op woensdag 27 juli heeft wethouder Wout v.d. Berg een bezoek gebracht aan zes horeca ondernemingen in Renesse, van discotheek tot bakkerij met aanvullende horecavoorzieningen.
Lees verder

6 juli 2016

Klankbordgroep verkeersplan Renesse goed bezocht

Op dinsdag 5 juli is de klankbordgroep verkeersplan Renesse voor het eerst bij elkaar geweest om kennis te nemen van de verkeerstellingen die onlangs in en rond het centrum zijn uitgevoerd.
Lees verder

24 juni 2016

Herinrichting Jan van Renesseweg: plaatsen proefvlakken

Het plan voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is afgerond, op dit moment zijn we bezig met voorbereidingen voor de uitvoering.
Lees verder

19 mei 2016

LEO BBB opent haar deuren

Op 1 juli 2016 opent LEO BBB (Bed, Breakfast & Bikeguide) haar deuren. De afgelopen maanden heeft eigenaar Leo Lemsom hard gewerkt aan het ‘ombouwen’ van een deel van zijn voormalige bouwbedrijf aan de kerkring naar een pension, gericht op fietsers.
Lees verder

19 mei 2016

Presentatie aan dorpsraad

Op 18 mei 2016 heeft Ricardo de Winter tijdens de openbare dorpsraadbijeenkomst namens de gemeente Schouwen-Duiveland een prestentatie gegeven over de stand van zaken uitvoering projecten Masterplan Renesse.
Lees verder

17 mei 2016

Bezoek aan Jumbo Veghel

Op 13 mei 2016 hebben medewerkers van de gemeente, wethouder Verseput, burgemeester Rabelink en vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging en dorpsraad Renesse een bezoek gebracht aan de Jumbo te Veghel.
Lees verder

11 mei 2016

Gebroeders Moerland gaan werkzaamheden Jan van Renesseweg uitvoeren

Deze week is de beoordelingscommissie voor de gunning van de werkzaamheden ‘herinrichting Jan van Renesseweg’ bij elkaar gekomen om de aanbiedingen van drie aannemers te beoordelen.
Lees verder

3 mei 2016

Raad besluit over Wet voorkeursrecht ‘De Dreef’

De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 het Masterplan Renesse vastgesteld en tevens financiële middelen beschikbaar gesteld om de primaire gemeentelijke doelstellingen op de locatie Dreef en omgeving te realiseren: verbetering infrastructuur en openbare ruimte op en rond de Dreef.
Lees verder