Werkzaamheden kruising Korte Reke/Stoofweg in november 2022

10 juli 2024

Afgelopen week heeft de projectleiding van de gemeente in overleg met aannemingsbedrijf de Bokx besloten om de laatste werkzaamheden behorende bij de herinrichting Kerkring naar november 2022 door te schuiven, zodat de focus kan liggen op de inrichting van de kerkring zelf.

Meer concreet worden de herinrichtingswerkzaamheden (waaronder ook riolering) Korte Reke/Stoofweg pas later in het jaar uitgevoerd. Het is technisch eenvoudig dit los te koppelen en bovendien voorkomen we hiermee afsluitingen van het centrumgebied in het toeristenseizoen. In overleg met de Bokx starten de werkzaamheden in dit deel van het plangebied nu op 7 november 2022. De werkzaamheden zullen te zijner tijd naar verwachting vier weken in beslag nemen. De huidige werkgrens ligt ongeveer bij de ingang van de Wilhelminaweg (onder de zwarte streep).
Hieronder kunt u zien welk deel van het plan in november wordt uitgevoerd:
 

plattegrond werkzaamheden kerkring