25 juli 2017

Raad besluit in september over beeldkwaliteitsplan centrum Renesse

Op 25 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling doorgestuurd naar de gemeenteraad. De raad besluit in september 2017 over de vaststelling van dit plan, dat onderdeel wordt van de gemeentelijke welstandsnota.
Lees verder

25 juli 2017

College stelt definitief ontwerp centrum Renesse vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2017 het definitief ontwerp voor het centrum van Renesse vastgesteld. Het definitief ontwerp vormt de basis voor de herinrichting van het centrum, die in de periode van 2018 tot en met 2021 is voorzien.
Lees verder

19 juli 2017

Evenemententerrein aan Roelandsweg van de baan

Na een grondige analyse van de voor- en nadelen en de financiele consequenties van een specifiek evenemententerrein aan de rand van de Roelandsweg (naast het Transferium) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten niet over te gaan tot de aanleg van een dergelijk terrein.
Lees verder

13 juni 2017

Speelvoorziening Lindelaan geopend

Op vrijdag 9 juni heeft wethouder Van Burg, in het bijzijn van circa 25 kinderen van de basisschool en diverse buurtbewoners, de prachtige speelvoorziening aan de Lindelaan geopend.
Lees verder

24 mei 2017

Informatieavond herinrichting centrum

Op dinsdagavond 23 mei heeft de gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een presentatie verzorgd over de herinrichting van het centrum van Renesse. De presentatie bestond uit twee delen.
Lees verder

24 mei 2017

Verkeerstellingen op Vroonweg en Hoogenboomlaan

De gemeente Schouwen-Duiveland laat in de periode van 30 mei tot en met 15 juni en van 21 juli tot en met 7 augustus verkeerstellingen uitvoeren op de Vroonweg en Hoogenboomlaan.
Lees verder

24 mei 2017

Opening Jan van Renesseweg druk bezocht

Maandag 22 mei is heringerichte Jan van Renesseweg officieel geopend door wethouder J. van Burg. Startplaats van de openingshandeling was de parkeerplaats van modewinkel Landgraaf.
Lees verder

3 mei 2017

Speelvoorziening Lindelaan vanaf 9 juni open

Op 9 juni 2017 vindt de opening van de speelvoorziening aan de Lindelaan plaats. Vanaf eind van de middag is de speelvoorziening daarmee voor alle kinderen beschikbaar.
Lees verder

3 mei 2017

Opening Jan van Renesseweg op 22 mei

Op 22 mei 2017 wordt de heringerichte Jan van Renesseweg officieel geopend door wethoudster J. Van Burg.
Lees verder

2 mei 2017

23 mei: openbare bijeenkomst herinrichting centrum en beeldkwaliteitsplan

Op 23 mei 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur is er in het dorpshuis een bijeenkomst over de herinrichtingsplannen voor het centrum van Renesse, inclusief het beeldkwaliteitsplan dat we momenteel aan het maken zijn.
Lees verder

28 april 2017

Gemeente wil bebording op en rond rotondes Renesse aanpassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2017 middelen vrij gemaakt om de bewegwijzering op en rond de rotondes bij Renesse aan te passen.
Lees verder

18 april 2017

Bijeenkomst herinrichting centrum met ondernemers druk bezocht

Op 11 april organiseerde de gemeente, in nauwe samenwerking met de ondernemersvereniging en KuiperCompagnons, twee bijeenkomsten met ondernemers uit het centrum in Renesse. Onderwerp was een presentatie van de stand van zaken herinrichting Hogezoom en kerkring.
Lees verder