Nieuws

Het laatste nieuws

 • voorzittershamer

  Agenda vergadering commissie Ruimte en Economie

  4 september 2023

  Op 31 augustus heeft de Agendacommissie van de gemeenteraad de agenda voor de raadscommissie Ruimte en Economie (11 september 2023) vastgesteld. Gelet op het grote aantal vergaderstukken is besloten om de bestemmingsplannen voor Camping de Oase, Noordzee Residence en Hotel Vroonweg 35 Renesse niet te agenderen in de commissievergadering van september.
 • voorzittershamer

  Raad besluit in september 2023 over drie bestemmingsplannen in Renesse West

  8 augustus 2023

  Op 8 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders drie raadsvoorstellen verzonden, waarin het college de raad verzoekt om in september 2023 bestemmingsplannen vast te stellen voor drie projecten in Renesse West.
 • plaatje van de presentatie

  Persbericht over beëindiging project herontwikkeling Dreef Renesse

  19 juli 2023

  De afgelopen jaren hebben we samen met een projectontwikkelaar onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse, inclusief de verplaatsing van de Jumbo supermarkt. Het college heeft op 1 november 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Dreef Renesse, dat gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn negen zienswijzen ingediend.
 • indeling vroonweg

  Definitief Ontwerp 2e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vastgesteld

  11 juli 2023

  Op 11 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het Definitief Ontwerp voor de 2e fase herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vast te stellen. Tevens is een extra budget vrijgemaakt om de werkzaamheden komende winter te kunnen uitvoeren.
 • straatwerk aan de Vroonweg

  Vroonweg/Hoogenboomlaan weer open voor gemotoriseerd verkeer

  4 april 2023

  De werkzaamheden aan de 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vorderen snel. Afgelopen weekend zijn de Vroonweg en Hoogenboomlaan weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.
 • zendmast

  Bezwaren tegen tijdelijke zendmast ongegrond verklaard

  24 maart 2023

  De bezwaarschriftencommissie heeft de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de tijdelijke zendmast aan de Vroonweg (nabij de brandweerkazerne) ongegrond verklaard, waardoor de mast mag blijven staan. Er is echter ook hoopvol nieuws over een permanente zendmast elders.