Uitvoering werkzaamheden Stoofweg en Stoofwekken

27 februari 2024

In februari 2024 gaat Aannemersbedrijf Lindeloof aan de slag met de uitvoering van werkzaamheden aan de Stoofweg. Enerzijds betreft dit de aanpassing van de aansluiting met het fietspad vanuit de P+R en anderzijds de kruising met de Stoofwekken.
Kruising Stoofweg - Stoofwekken

De werkzaamheden aan de kruising Stoofweg/Stoofwekken vinden plaats van 5 tot en met 9 februari 2024. Op deze locatie wordt de verkeerssituatie verduidelijkt door het aanbrengen van markering bij de fietsoversteek. Fietsers hebben voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Tevens nemen we nog wat achterstallig onderhoud mee aan de Stoofwekken, direct grenzend aan het kruispunt. Er zal te zijner tijd enige hinder zijn voor het verkeer. We verwachten geen omleidingsroute nodig te hebben voor het verkeer op de Stoofweg, maar uiteraard wel voor het verkeer op de Stoofwekken zelf. 

Vervolgens houden we de Stoofweg een aantal weken ‘werkvrij’ vanwege het verwachte vakantieverkeer in deze periode. Vanaf 26 februari gaat de aannemer gedurende ongeveer drie weken aan de slag met de aanpassing van de aansluiting Stoofweg met het fietspad vanuit de P+R. Daarvoor is het wel noodzakelijk enkele omleidingen in te stellen (Emmaweg, Mauritsweg, Stoofwekken). Die omleidingen worden tijdig ter plaatse aangekondigd. Het is de bedoeling om de verkeersveiligheid op deze aansluiting te verbeteren, door de fietser meer comfort te geven bij de oversteek en het gemotoriseerd verkeer te remmen. We nemen dan gelijk het voet- en fietspad aan de noordzijde mee bij de werkzaamheden.

De werkzaamheden vloeien voort uit de door het college vastgestelde rapport ‘Uitwerking verkeersmaatregelen Renesse 2023’. De uitvoeringstekeningen voor beide projecten kunt u inzien via de knop hieronder.

Uitvoeringstekeningen