12 april 2021

Werkzaamheden Roelandsweg per 13 april

Op 13 april start aannemingsbedrijf de Bokx met enkele werkzaamheden aan de Roelandsweg, waaronder het aanbrengen van een verkeersplateau.
Lees verder

31 maart 2021

Update deelprojecten

De lopende projecten zijn weer voorzien van een laatste update.
Lees verder

31 maart 2021

Deel Hogezoom vanaf 1 april weer afgesloten

Vanaf 1 april is de Hogezoom, tussen de kruising met de Oude Moolweg en de kruising met de Jan van Renesseweg, weer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Lees verder

19 maart 2021

Reageren op ontwerp Kerkring Renesse

Begin 2021 heeft een projectgroep met daarin diverse gemeentelijke medewerkers (waaronder een verkeerskundige, een stedenbouwkundige en civiel techneuten), vertegenwoordigers van dorpsraad en ondernemersvereniging en twee ontwerpers van KuiperCompagnons het concept ontwerp, dat eind 2017 en begin 2018 al is opgesteld, opnieuw beoordeeld en geactualiseerd.
Lees verder

12 maart 2021

Sloop opstallen S.V. Renesse

Half maart start Loonbedrijf Van der Maas uit Oosterland met de sloop van de opstallen van het voormalige S.V. Renesse.
Lees verder

3 maart 2021

Evaluatie centrum Renesse afgerond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2021 het definitieve aanbevelingenrapport evaluatie centrum Renesse vastgesteld.
Lees verder

2 februari 2021

Raadsbrief evenementenpleintje

In week 4 (26 januari) heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsbrief naar de raad verzonden over het evenementenpleintje aan de Hogezoom.
Lees verder

14 januari 2021

Fout parkeren Hogezoom

Sinds de Hogezoom weer volledig opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer constateren wij met grote regelmaat dat bezoekers hier fout parkeren. De gemeente wil hier graag aandacht voor vragen en zal de komende tijd vaker controleren ter plaatse.
Lees verder

8 januari 2021

Update deelprojecten

De informatie bij de lopende projecten is weer geüpdatet. En daarnaast zijn er nog een viertal nieuwe projecten toegevoegd.
Lees verder

8 januari 2021

Tweede ontsluiting Transferium voorlopig niet aan de orde

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 besloten om het budget, dat was gereserveerd voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium, uit de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te halen.
Lees verder

7 januari 2021

Concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse ter inzage

Op 5 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse vastgesteld. Van 11 tot en met 31 januari 2021 is er een mogelijkheid om hierop te reageren.
Lees verder

18 december 2020

Raad neemt besluit over evenementenpleintje Hogezoom

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 een besluit genomen over het evenementenpleintje aan de Hogezoom en daarbij de door het college voorgestelde indeling van het pleintje aangepast.
Lees verder