14 januari 2021

Fout parkeren Hogezoom

Sinds de Hogezoom weer volledig opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer constateren wij met grote regelmaat dat bezoekers hier fout parkeren. De gemeente wil hier graag aandacht voor vragen en zal de komende tijd vaker controleren ter plaatse.
Lees verder

8 januari 2021

Update deelprojecten

De informatie bij de lopende projecten is weer geüpdatet. En daarnaast zijn er nog een viertal nieuwe projecten toegevoegd.
Lees verder

8 januari 2021

Tweede ontsluiting Transferium voorlopig niet aan de orde

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 besloten om het budget, dat was gereserveerd voor de aanleg van de Tweede ontsluiting Transferium, uit de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te halen.
Lees verder

7 januari 2021

Concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse ter inzage

Op 5 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept aanbevelingenrapport openbare ruimte centrum Renesse vastgesteld. Van 11 tot en met 31 januari 2021 is er een mogelijkheid om hierop te reageren.
Lees verder

18 december 2020

Raad neemt besluit over evenementenpleintje Hogezoom

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 een besluit genomen over het evenementenpleintje aan de Hogezoom en daarbij de door het college voorgestelde indeling van het pleintje aangepast.
Lees verder

24 november 2020

Gemeente verlengt intentieovereenkomst met Kikx Development B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2020 besloten de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. te verlengen. De overeenkomst ziet op onder meer het onderzoeken van de verplaatsing van de Jumbo in het centrum naar de locatie Dreef.
Lees verder

17 november 2020

Analyse vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse afgerond

In totaal 233 respondenten hebben de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse ingevuld. De afgelopen periode hebben we benut om alle gegevens te analyseren.
Lees verder

3 november 2020

Hogezoom deze week weer open voor gemotoriseerd verkeer

Deze week wordt de Hogezoom weer volledig opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat de rood/witte hekjes worden verwijderd, evenals alle aan de afsluiting gerelateerde bebording.
Lees verder

23 oktober 2020

Vragenlijst evaluatie centrum Renesse 233 keer ingevuld

Begin deze week is de mogelijkheid om de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse in te vullen, gesloten. In totaal hebben 233 mensen de vragenlijst ingevuld.
Lees verder

22 oktober 2020

Brochure oplevering Hogezoom deel 1 en 2

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in samenwerking met aannemer de Bokx een brochure opgesteld over het proces rondom de herinrichting van de Hogezoom deel 1 en 2 te Renesse.
Lees verder

6 oktober 2020

Inloopbijeenkomst Hogezoom deel 3 op 15 oktober 2020 geannuleerd

De inloopbijeenkomst inzake de herinrichting Hogezoom deel 3 en kruising Roelandsweg/Transferium is geannuleerd vanwege de corona maatregelen. Aannemersbedrijf de Bokx zal nu op 15 oktober 2020 in de middaguren bij alle ondernemers in het plangebied langs de deur gaan en ’s avonds bij alle betrokken bewoners.
Lees verder

25 september 2020

Evaluatie openbare ruimte Centrum Renesse

Graag willen wij de inrichting van de openbare ruimte in Renesse, inclusief de pilot afsluiting Hogezoom, evalueren. In dat kader willen wij inwoners, ondernemers en bezoekers vragen een enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt niet veel tijd in beslag.
Lees verder