Nieuws

Het laatste nieuws

project updates

12 augustus 2022

UPDATES DEELPROJECTEN

De lopende projecten zijn weer voorzien van de laatste stand van zaken.
Fletcher Hotel - impressie

20 juli 2022

Nieuwbouw Fletcher Hotel Renesse stapje verder

Op 19 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst wordt binnenkort getekend, zodat we in het 4e kwartaal van 2022 het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.
presentatie

19 juli 2022

Goed bezochte bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

Afgelopen dinsdag (12 juli) heeft de gemeente in samenwerking met RoyalHaskoning/DHV een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de verkeersstudie centrum Renesse. Met ruim 50 aanwezigen kan worden gerept van een goede opkomst.
Definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

5 juli 2022

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen gaat werkzaamheden Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan uitvoeren

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. Bovendien zijn het bestemmingsplan en de natuurvergunning ook onherroepelijk.
Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt

29 juni 2022

Einddocument Dreef vastgesteld

Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er zal spoedig een exploitatieovereenkomst worden getekend, waarna komend najaar het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.
verkeersmetingen

23 juni 2022

Bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.