Alles wat wij doen

Bekijk onze deelprojecten

Fletcher Hotel - impressie

Herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg

Deze zomer heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst is getekend, zodat we in het 4e kwartaal van 2022 het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.
transferium-ingang

ROTONDE TRANSFERIUM

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 heeft de gemeenteraad per amendement besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2021 een onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een rotonde bij de ingang van het Transferium.
Definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

Herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

Het project 'Strandkerk en omgeving Renesse' is opgesplitst in dit project en het project 'Herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg'

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. Bovendien zijn het bestemmingsplan en de natuurvergunning ook onherroepelijk.
verkeersmetingen

HERINRICHTING CENTRUM RENESSE

De rode draad in de opwaardering en ontwikkeling van Renesse, meer in het bijzonder het centrumgebied en directe omgeving, is de verkeersstructuur.
transferium

DREEF EN OMGEVING TE RENESSE

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren.
stoofweg - transferium

TWEEDE ONTSLUITING TRANSFERIUM (UITGESTELD)

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor het project doorsteek Transferium/Stoofweg.