Rotonde Transferium

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 heeft de gemeenteraad per amendement besloten dat het college van burgemeester en wethouders in 2021 een onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een rotonde bij de ingang van het Transferium.
Lees verder

Kerkring Renesse

In de zomer van 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor het centrumgebied van Renesse vastgesteld. Eind 2017 en begin 2018 hebben wij vervolgens al met diverse bewoners en ondernemers overleg gevoerd en een voorlopig ontwerp voor de Kerkring gemaakt.
Lees verder

Tiny Houses (afgerond)

De gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland, de ondernemersvereniging Renesse (OVR) en de Recron Schouwen-Duiveland hebben een plan gemaakt voor de realisatie van tijdelijke 1-2 persoons woonunits voor huisvesting van/verhuur aan jongeren en tijdelijk personeel.
Lees verder

Herinrichting parkeerterrein Laone

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsvergadering van november 2020 besloten tot herinrichting van het parkeerterrein aan de Laone te Renesse, inclusief de sloop van de opstallen van s.v. Renesse. De herinrichting is gepland voor 2021.
Lees verder

Hogezoom deel 3 / Kruising Roelandsweg-Transferium (afgerond)

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.
Lees verder

Hogezoom deel 1 en 2 (afgerond)

Het plangebied betreft de Hogezoom, vanaf de rand van de Kerkring tot en met de ingang van de Jan van Renesseweg (deel 1 en 2). De gemeenteraad heeft een bedrag van ruim € 1.200.000, inclusief voorbereidingskosten, ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit gebied.
Lees verder

Tweede Ontsluiting Transferium (uitgesteld)

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor het project doorsteek Transferium/Stoofweg.
Lees verder

Strandkerk en omgeving Renesse

Op het perceel Hoogenboomlaan 3 te Renesse staat de ‘Strandkerk’. Deze locatie is al jaren een doorn in het oog van onze gemeente, inwoners en ondernemers in Renesse.
Lees verder

Herinrichting centrum Renesse

De rode draad in de opwaardering en ontwikkeling van Renesse, meer in het bijzonder het centrumgebied en directe omgeving, is de verkeersstructuur.
Lees verder

Dreef en omgeving te Renesse

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren.
Lees verder

Zeeanemoonweg, de Zoom en Oude Moolweg (afgerond)

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor de projecten Zeeanemoonweg, De Zoom en doorsteek Transferium/centrum.
Lees verder

Parkeerterrein Oude Moolweg (afgerond)

Op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg, aan de achterzijde van Vronenburg, is sprake van achterstallig onderhoud. Bovendien wordt er aan de Zeeanemoonweg in 2017/2018 een appartementencomplex met detailhandel gebouwd, waarbij een parkeervraag ontstaat.
Lees verder