Hogezoom deel 3 / Kruising Roelandsweg-Transferium

De gemeenteraad heeft in november 2019 budget beschikbaar gesteld voor zowel de herinrichting Hogezoom deel 3 als de kruising van de Roelandsweg en het Transferium.
Lees verder

Hogezoom deel 1 en 2 (afgerond)

Het plangebied betreft de Hogezoom, vanaf de rand van de Kerkring tot en met de ingang van de Jan van Renesseweg (deel 1 en 2). De gemeenteraad heeft een bedrag van ruim € 1.200.000, inclusief voorbereidingskosten, ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit gebied.
Lees verder

Tweede Ontsluiting Transferium

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor het project doorsteek Transferium/Stoofweg.
Lees verder

Strandkerk en omgeving Renesse

Op het perceel Hoogenboomlaan 3 te Renesse staat de ‘Strandkerk’. Deze locatie is al jaren een doorn in het oog van onze gemeente, inwoners en ondernemers in Renesse.
Lees verder

Herinrichting centrum Renesse

De rode draad in de opwaardering en ontwikkeling van Renesse, meer in het bijzonder het centrumgebied en directe omgeving, is de verkeersstructuur.
Lees verder

Dreef en omgeving te Renesse

In het Masterplan Renesse wordt het gebied op en rond de Dreef aangeduid als ontwikkelingslocatie ten behoeve van de verbinding tussen centrum en parkeren.
Lees verder

Zeeanemoonweg, de Zoom en Oude Moolweg (afgerond)

De gemeente Schouwen-Duiveland start begin 2018 met de ontwerp werkzaamheden voor de projecten Zeeanemoonweg, De Zoom en doorsteek Transferium/centrum.
Lees verder

Parkeerterrein Oude Moolweg (afgerond)

Op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg, aan de achterzijde van Vronenburg, is sprake van achterstallig onderhoud. Bovendien wordt er aan de Zeeanemoonweg in 2017/2018 een appartementencomplex met detailhandel gebouwd, waarbij een parkeervraag ontstaat.
Lees verder

Rotonde Helder (afgerond)

Eind 2017, begin 2018 zal aannemer de Bokx, aansluitend aan de werkzaamheden aan de Hogezoom, de rotonde nabij horecavoorziening Helder opknappen.
Lees verder

Tuin van Renesse (afgerond)

De Tuin van Renesse betreft de herinrichting van het gebied Ecoscope en omgeving. Het is een groene parel, aan de ‘achterkant’ van het dorp, op een steenworp afstand van het centrum. En een belangrijke looproute tussen het transferium en het centrum.
Lees verder

Jan van Renesseweg (afgerond)

De ambitie is om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland.
Lees verder

Speelvoorziening (afgerond)

Het Masterplan Renesse is in de raad van december 2015 vastgesteld. Het Masterplan geeft een ontwikkelperspectief voor de komende 20 tot 30 jaren. Ook is er een aantal prioriteiten voor de korte termijn benoemd. De realisatie van een speelvoorziening voor de jeugd heeft prioriteit.
Lees verder