Herontwikkeling Camping Oase en Residence Noordzee

Hoewel de herontwikkeling van Camping de Oase en Residence Noordzee (voorheen Bona Fide en Karavaan) niet tot de uitvoering van het Masterplan Renesse behoren, willen wij u hierover toch graag informeren.
plattegrond Bona Fide en Karavaan

De uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de Oase gebeurt door Siblu. Zij willen naast een vergroting van het aantal standplaatsen dus ook een verhoogde kwaliteit van het bestaande terrein. Daarbij worden onder andere de bestaande niet-permanente standplaatsen vervangen door permanente en zal er meer differentiatie komen in de oppervlakte per accommodatie. De hoofdingang wordt verplaatst naar de Lagezoom, dit samen met de realisatie van een nieuwe receptie. Het huidige receptiegebouw zal van functie veranderen. Er komt een nieuw centrumgebouw met voorzieningen, zoals een zwembad en horeca ten behoeve van het recreatiebedrijf. Het bestemmingsplan is medio januari uit de inzage gekomen en er zijn 8 zienswijzen ingediend.

Projectinformatie

De herontwikkeling van Residence Noordzee is in handen van projectontwikkelaar BPD. Zij willen in totaal 285 recreatiewoningen realiseren op het terrein van de voormalige campings Bona Fide en Karavaan aan de Hogezoom in Renesse. De ontwikkelaar wil recreatiewoningen met diverse oppervlakten realiseren en daarnaast een centrumvoorziening met onder meer horeca maken. Het bestemmingsplan is medio februari uit de inzage gekomen. Er zijn circa 15 zienswijzen binnengekomen. Speciale aandacht van gemeente en BPD gaat uit naar mogelijke oplossingen om het bouwverkeer en het gemotoriseerd verkeer na opening van het terrein zo min mogelijk gebruik te laten maken van de Hogezoom.

Voor beide projecten streven we naar vaststelling bestemmingsplan eind 2e, begin 3e kwartaal van 2023.