Herontwikkeling Manege Grol

Onlangs heeft de eigenaar van het perceel Manege Grol zich bij onze gemeente gemeld om, samen met een andere projectontwikkelaar, onderzoek te doen naar de realisatie van een supermarkt op het perceel van de huidige manege en bijbehorende gronden.
Manege Grol

Daarbij wordt specifieke een locatie aan de zijde van de Roelandsweg onderzocht. In combinatie met de integrale herontwikkeling van het totale perceel, gericht op een gevarieerd aanbod aan woningen. Deze locatie grenst niet direct aan het centrum, maar kan als 'second best' oplossing ervoor zorgen dat de Jumbo verhuist vanuit het centrumgebied, waardoor we nadere stappen kunnen zetten in het verder autoluw en autovrij maken van het centrumgebied. 
We proberen begin 2024 een intentieovereenkomst te sluiten met de projectontwikkelaars, met als doel de ruimtelijke haalbaarheid van het project in 2024 nader te (laten) onderzoeken.