Herontwikkeling Fletcher Hotel Vroonweg

Deze zomer heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst is getekend, zodat we in het 4e kwartaal van 2022 het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.
Fletcher Hotel - impressie van de voorgevel

Update januari 2024

Op 19 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Fletcher Hotel Vroonweg 35’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelt de mogelijkheden voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg 35 te Renesse. Het hotelgebouw wordt centraal op het perceel geplaatst. De hoofdingang komt aan de oostzijde van het gebouw. Het plan bevat:

  • 148 hotelkamers, waarvan 23 familiekamers;
  • een receptie;
  • een bar/restaurant; 
  • een ruimte met meerdere functies; 
  • in totaal 152 parkeerplaatsen. 

Bij de vaststelling zijn een paar regels aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat de parkeerkelder met wellnessvoorziening geen onderdeel meer is van het bestemmingsplan. Watercompensatie gebeurt door middel van het aanleggen/verbreden van watergangen in plaats van een wadi. 

Indien er geen beroep wordt ingesteld, dan wordt het bestemmingsplan eind januari, begin februari 2024 onherroepelijk en kan de ontwikkelaar overgaan tot sloop en nieuwbouw van het hotel.

Update februari 2023

In de zomer van 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst is vervolgens getekend. Eind 2022 is het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gegaan. De inzagetermijn eindigt eind februari 2023. Op basis van de inhoud van de zienswijzen wordt in het 2e kwartaal de vaststelling van het bestemmingsplan voorbereid. 

De nieuwbouw ziet uiteindelijk op realisatie van een hotelvoorziening met maximaal 142 hotelkamers, waarvan 20 familiekamers, met bijbehorende faciliteiten zoals een restaurant, bar, multifunctionele ruimte, (binnen)tuin, binnen- en buitenzwembad, terrassen en parkeergelegenheid. De wellness voorzieningen zijn vanwege de hoge bouw- en energiekosten niet meer voorzien in de definitieve plannen.

Als het bestemmingsplan rond de zomer wordt vastgesteld, hoopt de ontwikkelaar eind 2023 te starten met de sloopwerkzaamheden, spoedig gevolgd door de start van de nieuwbouw.

Projectinformatie

De nieuwbouw ziet uiteindelijk op realisatie van een hotelvoorziening met maximaal 142 hotelkamers, waarvan 20 familiekamers, met bijbehorende faciliteiten zoals een restaurant, bar, multifunctionele ruimte, wellness voorzieningen, (binnen)tuin, binnen- en buitenzwembad, terrassen en parkeergelegenheid.

Indien de ruimtelijke procedure spoedig verloopt, hoopt de ontwikkelaar van het hotel eind 2023 te kunnen starten met de sloop van het huidige hotel, gevolgd door de bouw van de nieuwe voorziening.