Herinrichting Laone

Begin 2023 stelde de gemeenteraad de Verkeersstudie Renesse 2022 vast, waarna het college eind december 2023 instemde met de aanvullende rapportage ‘Uitwerking verkeersmaatregelen Renesse 2023’.

In deze rapportage staat het advies om de Laone her in te richten als fietsstraat. Begin 2024 deed het college nader onderzoek naar de realisatie van een fietsstraat en koos daarbij op 27 februari 2024 voor een model met eenrichtingsverkeer tussen parkeerterrein Laone en de Korte Moermondsweg. 

Laone

De afgelopen periode gebruikten wij voor het uitwerken van het Definitief Ontwerp voor herinrichting van de Laone en het opstellen van een bijbehorend verkeersbesluit. Het Definitief Ontwerp en verkeersbesluit worden in het 3e kwartaal van 2024 vastgesteld. 

Bij de gemeenteraad is een uitbreidingsinvestering van 1,25 miljoen euro aangevraagd voor uitvoering van de werkzaamheden. De raad besluit hierover in november 2024.