9 januari 2018

Verplaatsing papiercontainers Renesse

De papiercontainers die nu tegenover Roelandsweg 1 te Renesse nabij het Transferium staan, worden verplaatst naar het parkeerterrein aan de Laône.
Lees verder

4 januari 2018

Update deelprojecten

Onder het kopje ‘Deelprojecten’ hebben we weer een update van alle deelprojecten toegevoegd. Voor alle projecten hebben we kort weergegeven welke werkzaamheden we tot eind 2017 hebben uitgevoerd en wat we zo nodig de komende maanden nog gaan doen.
Lees verder

6 december 2017

Aannemer M.J. Oomen wint aanbesteding Tuin van Renesse

De aanbesteding van de buitenruimte in de Tuin van Renesse is gewonnen door aannemer M.J. Oomen De aannemer zal voor wat betreft de inrichting van het groen worden bijgestaan door BTL.
Lees verder

1 december 2017

Huurovereenkomsten voormalig Ecoscope gebouw getekend

Op 30 november 2017 hebben de vertegenwoordigers van de VVV Zeeland, Ondernemersvereniging Renesse en Carefree Homes B.V. de huurovereenkomsten voor het gebruik van het voormalige Ecoscope gebouw getekend. Namens de gemeente was burgemeester Rabelink aanwezig om parafen en handtekeningen te zetten.
Lees verder

17 november 2017

Aannemer de Bokx gaat parkeerterrein Oude Moolweg opknappen

Aannemer de Bokx gaat na een aanbesteding met drie verschillende aannemers eind 2017 aan de slag met het herinrichten van parkeerterrein Oude Moolweg.
Lees verder

8 november 2017

Druk bezochte avond dorpsraadvergadering

Tijdens een druk bezochte dorpsraadvergadering, op dinsdag 7 november 2017, heeft projectleider R. de Winter de laatste stand van zaken van alle projecten uit het Masterplan Renesse gepresenteerd.
Lees verder

2 november 2017

Eerste werkzaamheden Tuin van Renesse

Komende maandag gaat HABO, in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, alvast wat voorbereidende werkzaamheden treffen voor de herinrichting van de buitenruimte rondom het voormalige Ecoscope gebouw.
Lees verder

19 oktober 2017

Gemeente en OVR tekenen convenant Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 28 september 2017 het Beeldkwaliteitsplan centrum Renesse vastgesteld. Doel van de nota is samenhang en kwaliteit in het straatbeeld van het centrum van Renesse te brengen.
Lees verder

3 oktober 2017

VVV verhuist naar voormalige Ecoscope gebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met de verhuizing van de VVV van het Transferiumgebouw naar het voormalige Ecoscope gebouw in Renesse.
Lees verder

27 september 2017

College stelt ontwerp voor wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan vastgesteld. Het definitieve ontwerp betekent een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.
Lees verder

14 september 2017

Aanvulling presentatie bijeenkomst Strandkerk (5 september): route ruiterpad

Zoals beloofd hebben wij ook het beoogde ruiterpad vanaf de ingang Julianhoeve richting het verdere ‘achterland’ op tekening aangegeven.
Lees verder

11 september 2017

Informatiebijeenkomst Strandkerk prima verlopen

Dinsdag 5 september heeft de gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met KuiperCompagnons een presentatie verzorgd over de herinrichting van het gebied rondom de Strandkerk, meer in het bijzonder het tracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.
Lees verder