Nieuws

Het laatste nieuws

 • plattegrond Bona Fide en Karavaan

  Herontwikkeling kampeerterrein Bona Fide en Karavaan

  13 september 2022

  Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de voormalige kampeerterreinen Bona Fide en Karavaan te Renesse. Op 14 september wordt de exploitatieovereenkomst getekend. Het bestemmingsplan wordt in het 4e kwartaal van 2022 ter inzage gelegd.
 • Fletcher Hotel - impressie van de voorgevel

  Nieuwbouw Fletcher Hotel Renesse stapje verder

  20 juli 2022

  Op 19 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst wordt binnenkort getekend, zodat we in het 4e kwartaal van 2022 het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.
 • presentatie

  Goed bezochte bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

  19 juli 2022

  Afgelopen dinsdag (12 juli) heeft de gemeente in samenwerking met RoyalHaskoning/DHV een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de verkeersstudie centrum Renesse. Met ruim 50 aanwezigen kan worden gerept van een goede opkomst.
 • Plattegrond definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

  Aannemingsbedrijf M.J. Oomen gaat werkzaamheden Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan uitvoeren

  5 juli 2022

  De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. Bovendien zijn het bestemmingsplan en de natuurvergunning ook onherroepelijk.
 • Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt

  Einddocument Dreef vastgesteld

  29 juni 2022

  Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er zal spoedig een exploitatieovereenkomst worden getekend, waarna komend najaar het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.
 • verkeersmetingen

  Bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

  23 juni 2022

  De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.