Werkzaamheden aan kruising Korte Reke/Stoofweg

21 september 2023

Vanaf maandag 7 november 2022 7:30 uur tot en met vrijdag 9 december 2022 16:30 uur worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Korte Reke te Renesse. Daarvoor geldt een omleidingsroute.

Hiervoor is het noodzakelijk dat we in de Stoofweg het wegvak tussen de volgende kruising afsluiten:
•    Kruising Stoofweg / Wilhelminaweg 
•    Kruising Stoofweg / Emmaweg

 

Kaartje met omleiding tijdens werkzaamheden Korte Reke

Er zal ter plaatse een omleiding via de Emmaweg en Mauritsweg ingesteld worden, welke met borden is aangegeven. Dat geldt ook voor de Wilhelminaweg.
 
De uitvoeringsduur is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken. Vanzelfsprekend zal er door de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden enig overlast in de vorm van verkeershinder ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen de overlast voor alle weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Nico Strooband, uitvoerder namens Aannemingsbedrijf De Bokx BV. Hij is bereikbaar via 06 – 53 21 32 63.