Ontwerpbestemmingsplan ‘De Dreef Renesse’ ter inzage

9 juli 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Dreef Renesse’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00353BphRE-ON01, van 7 november 2022 tot en met 19 december 2022 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Het plan 

Dit bestemmingsplan regelt de herontwikkeling van de Dreef en omgeving in Renesse. Onderdeel van de ontwikkeling is de verplaatsing van de Jumbo supermarkt naar de Dreef. Daarbij zal de openbare ruimte deels worden heringericht.

Reageren

Van 7 november 2022 tot en met 19 december 2022 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

Procedure

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzagelegging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.