Uitvoeringstekeningen en fasering herinrichting 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

21 september 2023

Eind oktober 2022 heeft de gemeente in samenspraak met aannemingsbedrijf M.J. Oomen een inloopbijeenkomst georganiseerd over het project herinrichting 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. De definitieve uitvoeringstekeningen en fasering voor dit project zijn inmiddels beschikbaar.

De inloopbijeenkomst in het Fletcher Hotel aan de Vroonweg was goed bezocht. Aan de hand van diverse op- en aanmerkingen van bewoners en ondernemers in en rond het plangebied hebben wij de uitvoeringstekeningen en fasering definitief gemaakt:

uitvoeringstekening verharding oost

uitvoeringstekening verharding west

planning en fasering

Hierbij maken we de kanttekening dat de uitvoeringstekeningen en fasering leidend zijn voor de uitvoering en planning, maar dat een andere invulling op onderdelen mogelijk is, indien dit in de praktijk noodzakelijk blijkt. De fasering is te allen tijde dynamisch, nu we afhankelijk zijn van onder meer werkzaamheden van DNWG (kabels en leidingen) en weersomstandigheden. Omleidingen zullen tijdig gecommuniceerd worden via bebording in en rond het plangebied.