Nieuws

Het laatste nieuws

Definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

5 juli 2022

Aannemingsbedrijf M.J. Oomen gaat werkzaamheden Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan uitvoeren

De eerste fase van de werkzaamheden aan de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan is, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, gegund aan Aannemingsbedrijf M.J. Oomen. Bovendien zijn het bestemmingsplan en de natuurvergunning ook onherroepelijk.
Indicatief vooraanzicht bebouwing nieuwe supermarkt

29 juni 2022

Einddocument Dreef vastgesteld

Op 27 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de Dreef en omgeving te Renesse. Er zal spoedig een exploitatieovereenkomst worden getekend, waarna komend najaar het ontwerp bestemmingsplan wordt opgesteld.
verkeersmetingen

23 juni 2022

Bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.
voorzittershamer

9 juni 2022

Afwikkeling amendement horecavoorziening evenementenpleintje Hogezoom

Op 7 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een memo over het amendement ‘Horecavoorziening evenementenpleintje Hogezoom te Renesse’ vastgesteld.
Opening_0.jpeg

20 april 2022

Openingsfeest centrum Renesse: 13 mei 2022

Op 13 mei 2022 vindt het openingsfeest voor het hernieuwde centrum van Renesse plaats. Alle inwoners en ondernemers zijn van harte welkom.
Parkeerterrein Laone

19 april 2022

Update: betaald parkeren Laone vanaf half mei

Een tijd geleden is besloten om het parkeerterrein aan de Laone, na herinrichting, betaald en vergunninghouder parkeren te maken. Het betaald parkeren is vanaf half mei 2022 van toepassing.