24 november 2020

Gemeente verlengt intentieovereenkomst met Kikx Development B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2020 besloten de intentieovereenkomst met Kikx Development B.V. te verlengen. De overeenkomst ziet op onder meer het onderzoeken van de verplaatsing van de Jumbo in het centrum naar de locatie Dreef.
Lees verder

17 november 2020

Analyse vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse afgerond

In totaal 233 respondenten hebben de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse ingevuld. De afgelopen periode hebben we benut om alle gegevens te analyseren.
Lees verder

3 november 2020

Hogezoom deze week weer open voor gemotoriseerd verkeer

Deze week wordt de Hogezoom weer volledig opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat de rood/witte hekjes worden verwijderd, evenals alle aan de afsluiting gerelateerde bebording.
Lees verder

23 oktober 2020

Vragenlijst evaluatie centrum Renesse 233 keer ingevuld

Begin deze week is de mogelijkheid om de vragenlijst evaluatie openbare ruimte centrum Renesse in te vullen, gesloten. In totaal hebben 233 mensen de vragenlijst ingevuld.
Lees verder

22 oktober 2020

Brochure oplevering Hogezoom deel 1 en 2

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in samenwerking met aannemer de Bokx een brochure opgesteld over het proces rondom de herinrichting van de Hogezoom deel 1 en 2 te Renesse.
Lees verder

6 oktober 2020

Inloopbijeenkomst Hogezoom deel 3 op 15 oktober 2020 geannuleerd

De inloopbijeenkomst inzake de herinrichting Hogezoom deel 3 en kruising Roelandsweg/Transferium is geannuleerd vanwege de corona maatregelen. Aannemersbedrijf de Bokx zal nu op 15 oktober 2020 in de middaguren bij alle ondernemers in het plangebied langs de deur gaan en ’s avonds bij alle betrokken bewoners.
Lees verder

25 september 2020

Evaluatie openbare ruimte Centrum Renesse

Graag willen wij de inrichting van de openbare ruimte in Renesse, inclusief de pilot afsluiting Hogezoom, evalueren. In dat kader willen wij inwoners, ondernemers en bezoekers vragen een enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt niet veel tijd in beslag.
Lees verder

22 september 2020

Nadere informatie project Strandkerk en omgeving

Op 22 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van de stand van zaken rond het project herinrichting wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan en herontwikkeling Arc Hotel te Renesse. Gezamenlijk ook wel het project ‘Strandkerk en omgeving’ genaamd. Het college heeft aanvullend bovendien nog een aantal besluiten genomen.
Lees verder

15 september 2020

Werkzaamheden Hogezoom deel 3 starten 9 november 2020

De herinrichtingswerkzaamheden van de Hogezoom deel 3 starten op maandag 9 november 2020. Dit heeft Aannemingsbedrijf de Bokx deze week bekend gemaakt aan de gemeente.
Lees verder

11 september 2020

Werkzaamheden Tiny Houses gestart

Eind augustus zijn we gestart met de werkzaamheden voor het project Tiny Houses in Renesse. De contouren van het nieuwe terrein worden langzaam zichtbaar.
Lees verder

31 augustus 2020

Afsluiting Hogezoom Renesse verlengd

De pilot voor de afsluiting van een deel van de Hogezoom in Renesse voor gemotoriseerd verkeer wordt verlengd tot 1 november 2020. Laden en lossen blijft toegestaan van 6.00 tot 12.00 uur. De Zeeanemoonweg blijft voorlopig ook eenrichtingsverkeer.
Lees verder

20 augustus 2020

Evaluatie openbare ruimte Centrum Renesse

De afgelopen maanden hebben we een substantieel aantal meldingen ontvangen betreffende hinder en overlast van de verkeerssituatie aan de Hogezoom en omgeving. Tevens vinden wij het prettig te weten wat de bezoekers vinden van de herinrichting van de Hogezoom, alsmede ook eerder heringerichte centrumdelen. We willen na de zomer daarom graag een evaluatie uitvoeren.
Lees verder