Update diverse werkzaamheden verkeersmaatregelen

10 juli 2024

In opdracht van onze gemeente wordt er op diverse plaatsen gewerkt aan verbetering van verkeersveiligheid en het gebruiksgemak van verkeersdeelnemers in en rond het centrum van Renesse.
P+R

De optimalisatie van het eerste deel van de P+R (niet zijnde het geasfalteerde deel) is vrijwel gereed. De rijbaan en parkeervakken zijn opnieuw aangelegd en vormen een absolute verbetering voor het comfort van de gebruikers van dit terrein. Waarbij de groenelementen op het terrein ook grotendeels gespaard zijn gebleven. Tevens hebben we de mindervaliden parkeerplaatsen korter bij het centrumgebied aangelegd. Het is de bedoeling om in de periode november 2024 tot en met maart 2025 ook het tweede deel van de P+R op dezelfde manier aan te passen. De voorbereidingen daarop starten binnenkort.

Verder zijn de werkzaamheden aan de kruising Stoofwekken en de oversteek van het fietspad P+R/Stoofweg afgerond. Op deze locatie moet nog wel het groen worden ingeplant.

Tot slot zijn deze week de kruisingen Jan van Renesseweg met de Oude Moolweg en Zeeanemoonweg weer open voor (gemotoriseerd) verkeer. De kruisingen hebben dezelfde uitstraling. De komende anderhalve week wordt nog gewerkt aan de kruising Jan van Renesseweg met de Hogezoom. Daarbij hebben we vooral oog voor de aansluiting op het gebied, dat sinds 1 januari jaarrond afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. De kruising wordt zodanig vormgegeven, dat we gemotoriseerd verkeer op een natuurlijke manier de Jan van Renesseweg insturen.

Voor Goede Vrijdag zijn de aannemers klaar met alle werkzaamheden.

Kruising 1
Kruising 2
Kruising 3
Kruising 4