Antwoordnotitie inloopavond herinrichting Laone

11 juli 2024

Op 25 april 2024 hebben wij een inloopavond voor herinrichting Laone georganiseerd. Tijdens deze sessie zijn door omwonenden en belangstellende diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Wij hebben samen met RoyalHaskoning/DHV (verantwoordelijk voor het ontwerp) een antwoordnotitie opgesteld. In de (geanonimiseerde) antwoordnotitie leest u onze reactie en geven wij aan of we opmerkingen al dan niet verwerken in het ontwerp dan wel de ontwerpverantwoording. Tevens hebben wij nog de onderbouwing voor de fietsstraat met eenrichtingsverkeer bijgesloten, op basis waarvan het college van burgemeester en wethouders op 27 februari 2024 heeft besloten dit ‘regime’ als uitgangspunt te nemen voor de herinrichting.  

Antwoordnotitie inloopavond

Memo afweging een- of tweerichtingsverkeer fietsstraat

De betrokkenen die hun e-mailadres hebben achtergelaten, ontvangen de antwoordnotitie ook per e-mail.