Nadere besluitvorming fietsstraat Laone

10 juli 2024

Op 27 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een nadere uitwerking van de fietsstraat Laone met eenrichtingsverkeer tussen parkeerterrein Laone en de Korte Moermondsweg.

Op 19 december 2023 heeft het college al de rapportage 'Uitwerking verkeersmaatregelen Renesse 2023' vastgesteld. In de rapportage adviseert Royal Haskoning/DHV voor de herinrichting Laone de optie fietsstraat nader uit te werken. Begin 2024 hebben wij nader onderzoek gedaan naar de realisatie van een fietsstraat, meer in het bijzonder de opties voor een- of tweerichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer.

Indien we kijken naar de effecten op de verkeersstromen van gemotoriseerd- en fietsverkeer heeft inrichting van de Laône met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer een positief effect op leefbaarheid en veiligheid, doordat er een veiligere afwikkeling is en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer afneemt. Daarnaast heeft het ook een sterk positief effect op de hoeveelheid verkeer door het centrum, waardoor ook in het centrumgebied de veiligheid en leefbaarheid verbeterd. Overigens zonder dat de bereikbaarheid van Renesse voor het gemotoriseerd verkeer verslechterd, want er zijn alternatieve, veilige routes. Dit sluit goed aan op het beleid van de gemeente om de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in Renesse te verbeteren. Het eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd tussen parkeerterrein Laone en de kruising met de Korte Moermondsweg. Het gedeelte tussen de Korte Moermondsweg en de Rampweg blijft in principe wel tweerichtingsverkeer.

We kiezen voor eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanuit de richting centrum, omdat we bezoekers vanuit Renesse Oost graag over de Recreatieverdeelweg willen leiden naar de P+R (Transferium).

Laone