Pilot monumentenverlichting Kerkring Renesse

11 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2022 besloten om rondom de Jacobuskerk aan de Kerkring in Renesse een pilot monumentenverlichting te starten.

In de Erfgoednota Schouwen-Duiveland staat dat we (gemeentelijke) rijksmonumenten op een duurzame, uitdagende en milieuvriendelijke wijze willen aanlichten. Het aanlichten van monumenten vergroot de aandacht voor de cultuurhistorische waarden van deze gebouwen en draagt bij aan de belevingswaarde van de historische kernen.
De Jacobuskerk in Renesse is een bij uitstek geschikte pilot, aangezien de ring rond de kerk (Lange Reke, Korte Reke en Kromme Reke) op dit moment heringericht wordt. Daarmee haakt het verlichten van de monumentale kerk aan bij het nieuwe aantrekkelijke centrum van Renesse.

We gebruiken nieuwe, energiezuinige technieken en kiezen voor een ingetogen, passend lichtbeeld met oog voor natuur en milieu (lichthinder). Na het realiseren van de pilot in Renesse volgt een evaluatie met het kerkbestuur en de dorpsraad. De uitkomsten hiervan kunnen worden meegenomen in de realisatie van de lichtplannen voor de andere monumentale kerkgebouwen op Schouwen-Duiveland. 

Kerktoren Renesse