11 mei 2016

Gebroeders Moerland gaan werkzaamheden Jan van Renesseweg uitvoeren

Deze week is de beoordelingscommissie voor de gunning van de werkzaamheden ‘herinrichting Jan van Renesseweg’ bij elkaar gekomen om de aanbiedingen van drie aannemers te beoordelen.
Lees verder

3 mei 2016

Raad besluit over Wet voorkeursrecht ‘De Dreef’

De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 het Masterplan Renesse vastgesteld en tevens financiële middelen beschikbaar gesteld om de primaire gemeentelijke doelstellingen op de locatie Dreef en omgeving te realiseren: verbetering infrastructuur en openbare ruimte op en rond de Dreef.
Lees verder

26 april 2016

Start verkeerstellingen

De komende drie weken vinden er verkeerstellingen plaats in en rond het centrum van Renesse. Via speciale meetapparatuur worden gemotoriseerde voertuigen geteld, zodat we over een aantal maanden de verkeersstromen in beeld hebben.
Lees verder

21 april 2016

Voorlopig ontwerp herinrichting Jan van Renesseweg

Tot en met 1 mei 2016 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting Jan van Renesseweg. Het voorlopig ontwerp is de basis voor de aanbesteding van de werkzaamheden, die in de periode eind september 2016 tot en met half april 2017 moeten plaatsvinden.
Lees verder

14 april 2016

Sloop Strandkerk start na Pinksteren

Binnenkort zal onze gemeente eigenaar worden van de Strandkerk, gelegen tussen de Hoogenboomlaan en de Vroonweg. Aangezien dit bouwwerk al jaren een doorn in het oog is van zowel inwoners, ondernemers, bezoekers als gemeentebestuur gaan we zo spoedig mogelijk over tot sloop van de Strandkerk.
Lees verder

8 april 2016

Concept voorlopig ontwerp Jan van Renesseweg in voorbereiding

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg is in voorbereiding en krijgt steeds meer vorm. De afgelopen weken hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een werkatelier in het dorpshuis te Renesse.
Lees verder

16 maart 2016

Goed bezochte bijeenkomst herinrichting Jan van Renesseweg

Op dinsdagavond 15 maart heeft het ontwerpteam van KuiperCompagnons, in samenwerking met de gemeente, een presentatie gegeven over de herinrichting van de Jan van Renesseweg. De opkomst was groot.
Lees verder

7 maart 2016

Website Masterplan Renesse online

Sinds 7 maart 2016 is de website voor het Masterplan Renesse online. De gemeenteraad heeft in december 2015 het Masterplan vastgesteld. Dat betekent dat nu duidelijk is binnen welke kaders de ontwikkeling van Renesse en omgeving de komende 20 tot 30 jaar gaat plaatsvinden. We gaan de komende jaren aan de slag met het verder uitwerken en uitvoeren van diverse projecten.
Lees verder

4 maart 2016

Informatiebijeenkomst herinrichting Jan van Renesseweg

Onze gemeente stelt de komende weken in samenwerking met KuiperCompagnons een voorlopig ontwerp op voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg en Oude Moolweg te Renesse. Graag willen wij het voorlopig ontwerp presenteren aan bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Op 15 maart tussen 19.00 en 20.30 uur geven wij in het dorpshuis te Renesse een nadere toelichting op de plannen. U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen.
Lees verder

15 februari 2016

Verkeerstellingen

Onze gemeente laat in de periode eind april tot medio mei (inclusief Pinksteren) op diverse punten rond het centrum verkeerstellingen uitvoeren, zowel voor gemotoriseerd verkeer als fietsers.
Lees verder

25 januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

Eind 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan Renesse vastgesteld. Inmiddels zijn diverse projecten opgestart. In deze nieuwsbrief informeren we u over de actuele stand van zaken.
Lees verder

4 januari 2016

Nieuwsbrieven 2015

In 2015 zijn diverse nieuwsbrieven uitgegeven om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkeling van Masterplan Renesse. Op deze pagina kunnen de nieuwsbrieven nog eens teruggekeken worden.
Lees verder