4 maart 2016

Informatiebijeenkomst herinrichting Jan van Renesseweg

Onze gemeente stelt de komende weken in samenwerking met KuiperCompagnons een voorlopig ontwerp op voor de herinrichting van de Jan van Renesseweg en Oude Moolweg te Renesse. Graag willen wij het voorlopig ontwerp presenteren aan bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Op 15 maart tussen 19.00 en 20.30 uur geven wij in het dorpshuis te Renesse een nadere toelichting op de plannen. U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen.
Lees verder

15 februari 2016

Verkeerstellingen

Onze gemeente laat in de periode eind april tot medio mei (inclusief Pinksteren) op diverse punten rond het centrum verkeerstellingen uitvoeren, zowel voor gemotoriseerd verkeer als fietsers.
Lees verder

25 januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

Eind 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan Renesse vastgesteld. Inmiddels zijn diverse projecten opgestart. In deze nieuwsbrief informeren we u over de actuele stand van zaken.
Lees verder

4 januari 2016

Nieuwsbrieven 2015

In 2015 zijn diverse nieuwsbrieven uitgegeven om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkeling van Masterplan Renesse. Op deze pagina kunnen de nieuwsbrieven nog eens teruggekeken worden.
Lees verder

6 januari 2015

Nieuwsbrieven 2014

In 2014 zijn diverse nieuwsbrieven uitgegeven om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkeling van Masterplan Renesse. Op deze pagina kunnen de nieuwsbrieven nog eens teruggekeken worden.
Lees verder