Bijeenkomst verkeersstudie centrum Renesse

21 september 2023

De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan Renesse. Er zijn diverse, fraaie aanpassingen in de openbare ruimte gedaan. Daardoor is het aantal bezoekers toegenomen. Echter, de verkeersstromen in en rond het centrumgebied zijn ook gegroeid. Om te zorgen dat het centrum van Renesse ook in de (nabije) toekomst verkeersveilig en leefbaar blijft en de doorstroming van verkeer wordt geborgd, hebben we Royal Haskoning/DHV gevraagd een nieuwe verkeersstudie op te stellen voor het centrum van Renesse.

De afgelopen maanden hebben zij samen met de gemeente, dorpsraad en ondernemersvereniging gewerkt aan een inventarisatie en analyse van de verkeerssituatie en voorstellen voor diverse (verkeers)maatregelen gemaakt. Dit willen we graag aan u presenteren op 12 juli 2022 in het dorpshuis in Renesse.

Masterplan Renesse (2015) en verkeersplan centrum (2017)

In december 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan Renesse vastgesteld. Ongeveer een jaar later heeft de raad, voortbordurend op de inhoud van dit Masterplan, het verkeersplan voor het centrum van Renesse vastgesteld. De afgelopen jaren hebben wij vervolgens met diverse bewoners, ondernemers en organisaties in het dorp succesvol gewerkt om van Renesse weer een bruisende familiebadplaats te maken. Dat heeft echter ook een keerzijde. Een daarvan is de toegenomen verkeersdrukte in en rond het centrum van Renesse. 

Verkeersstudie 2022

Het verkeersplan, dat de raad in januari 2017 vastgestelde, is door Royal Haskoning/DHV tegen het licht gehouden. Aan de hand van onder meer aan aantal locatiebezoeken, verkeerscijfers, input van diverse betrokkenen en rekening houdend met trends en ontwikkelingen hebben zij een goed beeld gekregen van de uitdagingen en knelpunten in en rond het centrum. Met deze kennis hebben zij gewerkt aan voorstellen voor oplossingen. Deze oplossingen willen we graag met u delen. 

Bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op 12 juli 2022 in het dorpshuis in Renesse. We starten om 17.00 uur en eindigen uiterlijk 19.00 uur. De bijeenkomst start met een plenaire presentatie van circa een half uur, waarna u aan aparte tafels met medewerkers van de gemeente en Royal Haskoning/DHV van gedachten kunt wisselen over de knelpunten en voorgestelde oplossingen. Wij serveren tijdens deze sessie broodjes. Het is niet nodig u van tevoren aan te melden voor deze sessie.

Tot slot

Indien u vooraf vragen heeft, dan kunt u contact zoeken met de heer R. de Winter (projectmanager) via ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl of 0111-452442.