Nieuwbouw Fletcher Hotel Renesse stapje verder

13 juni 2024

Op 19 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg te Renesse. De exploitatieovereenkomst wordt binnenkort getekend, zodat we in het 4e kwartaal van 2022 het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.
Fletcher Hotel - impressie van de voorgevel

Jaren geleden heeft de gemeente de voormalige Strandkerk gesloopt. De ontwikkelaar van het hotel (Stichting Beheer Strandhotel Renesse) zal een deel van grond waarop de Strandkerk stond van de gemeente kopen en bij de hotelontwikkeling betrekken. De nieuwbouw ziet uiteindelijk op de realisatie van een hotelvoorziening met maximaal 142 hotelkamers, waarvan 20 familiekamers, met bijbehorende faciliteiten zoals een restaurant, bar, multifunctionele ruimte, wellness voorzieningen, (binnen)tuin, binnen- en buitenzwembad, terrassen en parkeergelegenheid. 

In het zogenaamde einddocument van de ontwikkelaar is de ruimtelijke en financiële haalbaarheid op hoofdlijnen aangetoond. Het einddocument (in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan) is enerzijds het sluitstuk van het haalbaarheidsonderzoek en is anderzijds de basis voor de verdere planuitwerking en de planologische procedure. Om die fase te faciliteren hebben we een exploitatieovereenkomst opgesteld, die binnenkort wordt getekend. De welstandscommissie van de gemeente heeft zich eerder al positief uitgelaten over de nieuwbouw van het hotel en de bijbehorende buitenruimte.

Wij zullen het voorontwerp bestemmingsplan nog deze maand in het kader van het ‘vooroverleg’ toesturen naar onder meer Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Veiligheidsregio Zeeland. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd voor de inspraak. Dat gebeurt wel met het ontwerp bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2022.