Informatieavond verkeersstudie centrum Renesse

21 september 2023

Op 4 oktober heeft de gemeente Schouwen-Duiveland samen met RoyalHaskoningDHV een 2e bijeenkomst georganiseerd over de verkeersstudie centrum Renesse. Er waren deze keer ruim 40 aanwezigen.

Projectleider Jos Hengeveld heeft eerst plenair uitgebreid stilgestaan bij het totale maatregelenpakket dat we voor ogen hebben om het centrum en omgeving te verbeteren op het gebied van zowel verkeersveiligheid als doorstroming. Dat leverde in de zaal al de nodige discussies op, die vervolgens aan de hand van grote tekeningen in kleinere groepen zijn voortgezet. De medewerkers van RoyalHaskoningDHV hebben de nodige waardevolle informatie opgehaald tijdens deze discussies. Deze informatie wordt de komende weken getoetst, afgewogen en waar mogelijk verwerkt in de analyse en/of het maatregelenpakket. 
 
Het is de bedoeling dat het college eind dit jaar de verkeersstudie vaststelt en ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad, die vervolgens in december 2022 of januari 2023 het document kan behandelen.
 
U kunt de presentatie hier teruglezen.