Herontwikkeling kampeerterrein Bona Fide en Karavaan

13 juni 2024

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de voormalige kampeerterreinen Bona Fide en Karavaan te Renesse. Op 14 september wordt de exploitatieovereenkomst getekend. Het bestemmingsplan wordt in het 4e kwartaal van 2022 ter inzage gelegd.
plattegrond Bona Fide en Karavaan

De gemeente Schouwen-Duiveland en BPD (projectontwikkelaar en eigenaar van de gronden) hebben de afgelopen periode intensief overleg hebben gevoerd over de herontwikkeling van de beide voormalige kampeerterreinen aan de Hogezoom, die al jaren niet geëxploiteerd worden. Graag wil BPD een voorzieningengebouw met een oppervlakte van maximaal 1.950 m2 en in totaal 285 recreatiewoningen realiseren.

In het zogenaamde einddocument van de ontwikkelaar is de ruimtelijke en financiële haalbaarheid op hoofdlijnen aangetoond. Het einddocument (in de vorm van een voorontwerpbestemmingsplan) is enerzijds het sluitstuk van het haalbaarheidsonderzoek en is anderzijds de basis voor de verdere planuitwerking en de planologische procedure. Om die fase te doorlopen, hebben we een exploitatieovereenkomst opgesteld, die op 14 september wordt getekend. 

Wij zullen het voorontwerpbestemmingsplan nog deze maand in het kader van het ‘vooroverleg’ toesturen naar onder meer de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio Zeeland. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd voor de inspraak. Dat gebeurt wel met het ontwerp bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2022.

Verder ontvangen omwonenden in de nabijheid van het plangebied op korte termijn nadere informatie over de planvorming. Bovendien zal de ontwikkelaar komende winter nog een informatiebijeenkomst organiseren voor belangstellenden.