Inloopavond herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg, Hoogenboomlaan fase 1

21 september 2023

M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. gaat week 45 in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland starten met het project Herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan (fase 1) te Renesse. Op 24 oktober organiseert de aannemer een inloopavond in het Fletcher hotel aan de Vroonweg.
Plattegrond definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

Op maandag 7 november start M.J. Oomen met de werkzaamheden aan de Hoogenboomlaan ter plaatse van de kruising met de Vroonweg (doodlopend gedeelte). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De uitvoeringsduur is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. De verwachting is dat de totale werkzaamheden medio april 2023 worden afgerond. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden vanaf week 42 al voorbereidende werkzaamheden door M.J. Oomen uitgevoerd. Tevens zal DNWG ook werkzaamheden aan de kabels en leidingen (gas, water en elektra) uitvoeren. 

Om alle werkzaamheden zo spoedig en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, worden de wegen waar de werkzaamheden plaatsvinden, afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluitingen worden door middel van bebording aangegeven. Mogelijk zal hierdoor enige overlast in de vorm van verkeers- c.q. parkeerhinder ontstaan. M.J. Oomen en de gemeente vragen hiervoor uw begrip en proberen de overlast voor alle weggebruikers en u als bewoners en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Op maandag 24 oktober organiseert M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. een inloopavond in het Fletcher hotel van 18.00 uur tot uiterlijk 20:00 uur. U bent als bewoner, ondernemer, vertegenwoordiger van een organisatie of geïnteresseerde van harte welkom en u kunt op elk gewenst moment binnenlopen. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen de werkzaamheden via tekeningen en een persoonlijke uitleg nader worden toegelicht. Tevens kunt u inzicht krijgen in een meer gedetailleerde projectplanning, de faseringen, bereikbaarheid en afzettingen. Vanzelfsprekend bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het projectteam tijdens deze avond. De gemeente Schouwen-Duiveland is ook vertegenwoordigd met enkele medewerkers.