Uitbreiding en kwaliteitsontwikkeling camping De Oase

9 juli 2024

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van Camping de Oase te Renesse. Dit betekent dat we met de ontwikkelende partij een exploitatieovereenkomst tekenen en nog voor eind 2022 met het bestemmingsplan ter inzage gaan.

De ontwikkelende partij is de Oase B.V., die onderdeel uitmaakt van het bedrijf Siblu, dat zijn hoofdkantoor in Frankrijk heeft. Siblu wil op het terrein voorzieningen aanbrengen die bij de gewenste toekomstige bedrijfsvoering van Siblu in het algemeen en de Oase in het bijzonder passen. Daarom wordt de bestaande camping heringericht en uitgebreid. Om de camping uit te breiden wordt extra grond aangekocht. Ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling is een kwaliteitsverbeteringsplan gemaakt.

luchtfoto vakantiepark Oase

Na de herinrichting bestaat de camping volledig uit permanente standplaatsen, die jaarrond in gebruik kunnen zijn. De camping zal bestaan uit maximaal 589 recreatieverblijven, waarvan 39 kampeerhuisjes en 550 stacaravans. Verschillende deelgebieden worden heringericht, waarbij er een aanzienlijke reductie van het aantal standplaatsen per hectare plaatsvindt. 

Ten behoeve van de gasten op de camping wordt een nieuw centrumgebouw opgericht aan de noordzijde van het plangebied. Naast een nieuwe horecagelegenheid met terras en een nieuwe winkel komen hier ook een voetbalveld en zwembad. De nieuwe hoofdentree van de camping wordt gesitueerd aan de Lagezoom. Hier zal een nieuw receptiegebouw geplaatst worden voor de ontvangst van gasten.

Plattegrond Inrichtingsplan Oase

De gemeente Schouwen-Duiveland en de Oase B.V. hebben de afgelopen jaren veel overleg gevoerd over de uitbreiding en kwaliteitsverbetering op het terrein. Ten behoeve van voornoemde plannen wordt een gewijzigde exploitatieovereenkomst getekend.

In het zogenaamde einddocument van de ontwikkelaar is de ruimtelijke en financiële haalbaarheid op hoofdlijnen aangetoond. Het einddocument (in de vorm van een voorontwerpbestemmingsplan) is enerzijds het sluitstuk van het haalbaarheidsonderzoek en is anderzijds de basis voor de verdere planuitwerking en de planologische procedure. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het ‘vooroverleg’ toegestuurd naar onder meer de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio Zeeland. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt niet ter inzage gelegd voor de inspraak. Dat gebeurt wel met het ontwerp bestemmingsplan eind 2022.

Op korte termijn zal Siblu een informatiebijeenkomst organiseren voor belangstellenden.