Start werkzaamheden optimalisatie P+R Renesse

28 februari 2024

In januari 2024 start Aannemersbedrijf Lindeloof met de werkzaamheden in het kader van de ‘Optimalisatie P+R’ Renesse.

De gemeenteraad heeft in november 2023 bij de behandeling van de begroting 2024-2027 een bedrag van 2 miljoen euro uitgetrokken om de P+R (voorheen Transferium) te optimaliseren. Met deze optimalisatie vergroten we het aantal parkeerplaatsen (door vakken te maken), verbeteren we het comfort van de bezoekers en versterken we het groene karakter van de parkeerplaats. Tevens worden de invalidenparkeerplaatsen verplaatst, waardoor de afstand naar het centrum korter wordt.

Dit doen we fasegewijze. We starten het eerste kwartaal van 2024 met een deel van het terrein naast het verharde deel van de P+R (waar geen werkzaamheden plaatsvinden). Gevolgd door de rest van het terrein in het 4e kwartaal van 2024 en/of het 1e kwartaal van 2025. Hoe dan ook voeren we tussen 1 april en 1 november geen werkzaamheden uit.

Als Lindeloof de werkzaamheden uitvoert, dan is het betreffende deel van het parkeerterrein afgesloten voor bezoekers. Zie hieronder het bebordingsplan dat vanaf begin januari in werking treedt ter plaatse. 

Bebordingsplan

Er kan enige hinder ontstaan en vragen daarvoor uw begrip.