Inloopavond werkzaamheden Hoogenboomlaan Renesse

27 februari 2024

M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. gaat vanaf week 44 in opdracht van onze gemeente starten met het project Herinrichting Hoogenboomlaan te Renesse. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de inloopavond die de aannemer op 4 oktober organiseert in het Fletcher Hotel aan de Vroonweg.

Planning

Het project betreft de 2e fase volgend op de herinrichting van de Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan afgelopen winter en voorjaar. Op maandag 30 oktober start M.J. Oomen met de werkzaamheden aan de Hoogenboomlaan ter plaatse van de kruising met de Vroonweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om hinder zoveel mogelijk te beperken. De uitvoeringsduur is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. De verwachting is dat de totale werkzaamheden eind maart/begin april 2024 worden afgerond. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden vanaf week 43 al voorbereidende werkzaamheden door M.J. Oomen uitgevoerd. 

Verkeer en parkeren

Om alle werkzaamheden zo spoedig en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, wordt de watergang aan de zuidzijde tijdelijk gedempt en is het achterliggende gebied bereikbaar door faseringen toe te passen. Bij de fasering en bijbehorende omleidingen, maken we gebruik van stoplichten om de afwikkeling van het verkeer zo spoedig en veilig mogelijk te laten verlopen. Maar houdt u rekening met enige wachttijd bij de stoplichten.

Parkeren is gedurende de uitvoeringsperiode op de openbare weg niet toegestaan. Mogelijk zal hierdoor enige overlast in de vorm van verkeers- c.q. parkeerhinder ontstaan. M.J. Oomen en de gemeente vragen hiervoor uw begrip en proberen de overlast voor alle weggebruikers en u als bewoners en ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Inloopavond

Op woensdag 4 oktober organiseert M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. een inloopavond in het Fletcher Hotel van 17.00 uur tot uiterlijk 18:30 uur. U bent als bewoner, ondernemer, vertegenwoordiger van een organisatie of geïnteresseerde van harte welkom en u kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Tijdens dit tijdstip wordt voor soep en een broodje gezorgd. 

Tijdens deze bijeenkomst worden de werkzaamheden via tekeningen en een persoonlijke uitleg nader toegelicht. Tevens kunt u inzicht krijgen in een meer gedetailleerde projectplanning, de faseringen, bereikbaarheid en afzettingen. Vanzelfsprekend bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan het projectteam tijdens deze avond. De gemeente Schouwen-Duiveland is ook vertegenwoordigd met enkele medewerkers.

Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan zorgen wij ervoor dat u een aantal dagen na de inloopbijeenkomst nadere informatie kunt raadplegen op deze website.