Foodtruck de Buren mag (voorlopig) terug naar Schelpenplein

13 juni 2024

Een aantal dagen geleden heeft de voorlopige voorzieningenrechter bepaald dat Foodtruck de Buren (v.o.f. Luijcx) vanaf heden zijn standplaats op het Schelpenplein aan de Hogezoom weer mag gebruiken tot november 2023.

De gemeente heeft geweigerd om de standplaatsvergunning voor deze locatie te verlengen na 1 januari 2023. Om de exploitant van de foodtruck tegemoet te komen, is voorzien in een standplaats nabij het Transferiumgebouw.

De exploitant wil echter graag gebruik blijven maken van de standplaats op het Schelpenplein en heeft, mede om bepaalde planologische rechten te borgen, een voorlopige voorziening aanhangig gemaakt. De voorzieningenrechter is van mening dat er een spoedeisend belang is om de standplaats op het Schelpenplein weer in te nemen geeft aan dat hij in een zogenaamde bodemprocedure wil afwegen of de exploitant definitief terug kan keren naar het Schelpenplein. 

Er volgt dus nog een bodemprocedure bij de rechtbank, waarbij door de rechter een uitspraak gedaan moet worden over de vraag of de weigering de standplaatsvergunning op het Schelpenplein te verlenen terecht is gedaan. Dan wordt een ‘bredere’ afweging van belangen gemaakt en zal de rechter dieper op de zaak ingaan. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.