Start werkzaamheden aan de Hoogenboomlaan (fase 2)

28 februari 2024

Op maandag 6 november start M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. met de werkzaamheden herinrichting Hoogenboomlaan (2e fase).

Er is sprake van een uitgebreide fasering, nu de Hoogenboomlaan de enige toegangsweg is naar Renesse West. De aannemer start met fase 2 en 11 van de werkzaamheden, conform de fasering hieronder.
De werkzaamheden in deze fases lopen naar verwachting ongeveer 2 weken door, waarna ze starten met fase 3 en 12. 

Vooruitlopend op de startdatum van 6 november vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats in de Hoogenboomlaan. Als bewoner ondervindt u daar vermoedelijk geen last van, omdat er gewoon doorgaand verkeer mogelijk is.

Maandag 6 november, vanaf 7.00 uur, wordt de Hoogenboomlaan ter plaatse van 2 en fase 11 gedeeltelijk afgesloten voor de werkzaamheden. Doorgaand verkeer zal langs de werkvakken worden geleid, via een tijdelijke platenbaan met stoplichten. Aanwonenden kunnen altijd hun woning bereiken, over de nieuwe/oude bestrating en anders over loopschotten. 

De hoofd in- en uitgang van Camping Julianahoeve wordt tijdelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden in fase 11. Bezoekers van de camping worden verzocht gebruik te maken van de ingang aan de Luieweg. Dit wordt aangegeven middels bebording. Let op dat dit geen omleiding voor het doorgaande verkeer betreft. 

U kunt de vuilcontainers blijven aanbieden op de gebruikelijke plaats. Indien deze niet bereikbaar is, graag aanbieden op een andere bereikbare plaats voor de vuilniswagen. Indien nodig, verlenen wij hierbij assistentie. 

Vragen en opmerkingen tijdens de uitvoering kunt u stellen aan Piet Huizer, uitvoerder bij M.J. Oomen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-28887321. U kunt hem ook mailen via phuizer@mjosprundel.nl

Wij rekenen op uw begrip en medewerking en doen ons uiterste best de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden.

Fase aanduidingen op kaart Hoogenboomlaan