Ontwerpbestemmingsplan Hotel Vroonweg 35 Renesse vastgesteld

9 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Vroonweg 35 Renesse’ vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 16 januari 2023 tot en met 27 februari 2023 ter inzage voor iedereen.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis.

U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Dit bestemmingsplan regelt de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg 35 te Renesse, inclusief de infrastructuur en buitenruimte behorende bij het nieuwe hotel. 

Van 16 januari 2023 tot en met 27 februari 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een terinzagelegging en de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.