Tijdelijke zendmast terrein brandweer Renesse

10 juli 2024

De laatste dagen hebben diverse burgers en ondernemers contact opgenomen met onze gemeente over de locatie en nut/noodzaak van de tijdelijke zendmast op het terrein van de brandweer in Renesse. Wij leggen graag aan u uit hoe het zit.

Nieuwe locatie nog niet beschikbaar

Vlak na de informatiebijeenkomst over de herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan in oktober 2022 heeft KPN zich bij ons gemeld. Ze hebben ons gevraagd of het mogelijk is een tijdelijke zendmast te plaatsen op het terrein van de brandweer in Renesse. Dit vanwege het feit dat de zendmast op het terrein van Krijger aan de Hoogenboomlaan in januari 2023 verwijderd moet worden. Bovendien is de gewenste definitieve locatie aan de rand van de Vroongronden nog niet beschikbaar. Er moeten voor die locatie nog onderzoeken en procedures doorlopen worden, waaronder in het kader van natuur. Dat neemt de nodige tijd in beslag. Het is belangrijk dat de telefonische dekking gegarandeerd is. 

Brandweerkazerne is tijdelijke locatie 

De locatie brandweergarage was volgens KPN de enige overgebleven optie voor de korte termijn. En iedereen vindt het tenslotte belangrijk dat telefonische dekking gegarandeerd blijft in Renesse west. 

Wij hebben in overleg met de Veiligheidsregio Zeeland, in het kader van de bereikbaarheid en het gebruik van hun terrein, de exacte locatie bepaald. Zodra de locatie op de Vroongronden beschikbaar is, wordt de zendmast daar geplaatst. De tijdelijke mast bij de brandweerkazerne wordt dan direct verwijderd.

Vergunningprocedure 

KPN heeft vervolgens een omgevingsvergunning aangevraagd voor de zendmast, die ook door T-Mobile en Vodafone gebruikt wordt. Wij hebben die verleend voor maximaal 18 maanden. Overigens ligt de omgevingsvergunning nog ter inzage en kan er nog bezwaar worden gemaakt.  

Bezoek wethouder van Burg

We zijn als gemeente een beetje ‘overvallen’ door de spoedeisendheid van deze aanvraag. Daarom zijn we niet in de gelegenheid geweest hierover actief te communiceren, terwijl dat wel wenselijk was. Eind deze week zal wethouder van Burg een kijkje nemen bij de zendmast en in overleg treden met een van de ondernemers, die kort nabij de zendmast verblijfsrecreatie aanbiedt.