Ontwerpbestemmingsplan ‘Noordzee Residence Renesse’ ter inzage

10 juli 2024

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordzee Residence Renesse’ van 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. U kunt het plan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via deze website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente

Dit bestemmingsplan regelt de realisatie van een recreatiewoningenterrein met 285 eenheden op het terrein van de voormalige campings Bona Fide en Karavaan aan de Hogezoom in Renesse. De initiatiefnemer is voornemens recreatiewoningen met diverse oppervlakten te realiseren. Daarnaast komt er een centrumvoorziening, met daarin onder meer horeca ten behoeve van het recreatiebedrijf. 

Van 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. 

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van dit bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een terinzagelegging en de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.