Gemeenteraad besluit in januari over verkeersstudie Renesse

21 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2022 besloten om de verkeersstudie Renesse ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. De raad behandelt het voorstel in januari.
Vrachtwagen en fietsers midden in het dorp

In december 2015 heeft de gemeenteraad het Masterplan Renesse vastgesteld, ongeveer een jaar later gevolgd door het verkeersplan voor het centrum van Renesse. De afgelopen jaren hebben we vervolgens succesvol gewerkt aan de doelstelling om van Renesse weer een bruisende familiebadplaats te maken. Dat heeft echter ook een keerzijde: de toegenomen verkeersdrukte in en rond het centrum van Renesse. Daarom de opgave om het verkeersplan uit begin 2017 tegen het licht te houden en een nieuwe verkeersstudie op te stellen op basis van de situatie in Renesse anno 2022, rekening houdend met een aantal toekomstige ontwikkelingen. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het opstellen van een verkeersstudie in nauwe samenspraak met dorpsraad, ondernemersvereniging en belangstellenden en met oog voor verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van het centrum en omgeving.

De verkeersstudie bevat naast een inventarisatie en een specifieke passage over de verplaatsing van de Jumbo en tweede ontsluiting een uitgebreid hoofdstuk met oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn. Daarbij is tevens inzichtelijk gemaakt of de betreffende oplossing c.q. maatregel een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op rustige, normale, drukke en/of zeer drukke dagen. Dit alles is ook vertaald in een soort uitvoeringsprogramma, dat in hoofdstuk 5 terug te lezen is. U kunt de verkeersstudie hieronder raadplegen.

Verkeersstudie Renesse 2022