Masterplan Renesse

Bruisende badplaats in de duinen. Samen werken aan een Masterplan voor Renesse dat is de wijze waarop wij, gemeente, ondernemersvereniging Renesse en dorpsraad Renesse met de inwoners en ondernemers uit Renesse aan de slag willen de komende jaren.

Meerpalen, parasol, strandbal en emmer op plein bij strandopgang Jan van Renesseweg.

Met het Masterplan zetten wij in op een forse kwaliteitsimpuls, zodat Renesse ook in de toekomst een bruisende badplaats met een onderscheidend karakter blijft.

Stilstaan is geen optie voor Renesse, de concurrentie van andere badplaatsen neemt toe, vergrijzing zet door en jongeren uit het dorp blijven niet automatisch in het dorp wonen. Om te voorkomen dat Renesse een ingeslapen dorpje wordt, moet het zich steeds blijven verbeteren. Het dorp moet op zoek naar het bezoekerspubliek van de toekomst en investeren in een duurzaam dynamische gemeenschap.

Meer over het masterplan

Nieuws

Inrichtingsplan Oase

29 november 2022

Ontwerpbestemmingsplan Camping De Oase Renesse ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Camping De Oase Renesse (met identificatienummer NL.IMRO.1676.0034BphRE-ON01) van 5 december 2022 tot en met 16 januari 2023 ter inzage ligt.
Definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

29 november 2022

Uitvoeringstekeningen en fasering herinrichting 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

Eind oktober 2022 heeft de gemeente in samenspraak met aannemingsbedrijf M.J. Oomen een inloopbijeenkomst georganiseerd over het project herinrichting 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan. De definitieve uitvoeringstekeningen en fasering voor dit project zijn inmiddels beschikbaar.
Definitief ontwerp traject Vroonweg e.o.

17 november 2022

Werkzaamheden 1e fase Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan van start

Afgelopen week hebben de aannemers M.J. Oomen en Idverde in opdracht van de gemeente de door de RUD opgelegde herstelwerkzaamheden in het kader van de ontheffing van de wezel uitgevoerd, ten behoeve van de 1e fase herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan.