Gemeente tekent intentieovereenkomst met ontwikkelaars Manege Grol

9 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2024 ingestemd met ondertekening van een intentieovereenkomst, inclusief uitgangspuntennotitie, met de ontwikkelaars van Manege Grol.
Manege Grol

De ontwikkelende partijen (AM Zeeland B.V. en AVV Beheer B.V.) willen overgaan tot herontwikkeling van de locatie Manege Grol te Renesse, gelegen tussen de Roelandsweg en Stoofweg. Het is de bedoeling om de supermarkt van Jumbo aan de Wilhelminaweg 1 te Renesse te verplaatsen naar de locatie Manege Grol, in combinatie met woningbouw (80 tot maximaal 120 woningen). De nieuwe supermarkt van Jumbo mag maximaal 2.000m² bruto vloeroppervlakte bedragen en er kan maximaal 250m² aan kleinschalige detailhandel aan het gebouw van de supermarkt (geïntegreerd) worden toegevoegd. 

De afgelopen periode hebben we diverse overleggen gevoerd over de beoogde ontwikkeling en een intentieovereenkomst opgesteld om de taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente en ontwikkelaar vast te leggen, inclusief een uitgebreid uitgangspuntendocument met randvoorwaarden en wensen. Dit document bevat wet- en regelgeving, beleidskaders en andere door de gemeente gewenste ruimtelijke uitgangspunten om sturing te geven aan de planvorming.

De ontwikkelende partijen doen het komende half jaar onderzoek naar de ruimtelijke en daarmee samenhangende financiële haalbaarheid van het plan. Als het plan haalbaar blijkt, dan sluiten we een zogenaamde exploitatieovereenkomst en kunnen de ontwikkelaars de ruimtelijke procedure doorlopen in 2025. Zonder inzet rechtsmiddelen kunnen de eerste werkzaamheden dan medio 2026 plaatsvinden.