Masterplan Renesse

Bruisende badplaats in de duinen. Samen werken aan een Masterplan voor Renesse dat is de wijze waarop wij, gemeente, ondernemersvereniging Renesse en dorpsraad Renesse met de inwoners en ondernemers uit Renesse aan de slag willen de komende jaren.

Meerpalen, parasol, strandbal en emmer op plein bij strandopgang Jan van Renesseweg.

Met het Masterplan zetten wij in op een forse kwaliteitsimpuls, zodat Renesse ook in de toekomst een bruisende badplaats met een onderscheidend karakter blijft.

Stilstaan is geen optie voor Renesse, de concurrentie van andere badplaatsen neemt toe, vergrijzing zet door en jongeren uit het dorp blijven niet automatisch in het dorp wonen. Om te voorkomen dat Renesse een ingeslapen dorpje wordt, moet het zich steeds blijven verbeteren. Het dorp moet op zoek naar het bezoekerspubliek van de toekomst en investeren in een duurzaam dynamische gemeenschap.

Meer informatie

Nieuws

Verkeersplan 2022

16 september 2022

Bijeenkomst rapportage verkeersstudie centrum Renesse

Op 4 oktober tussen 17.00 en 18.30 uur organiseren we een volgende bijeenkomst in het kader van de verkeersstudie centrum Renesse. U bent van harte welkom in het dorpshuis.
luchtfoto Oase

13 september 2022

Uibreiding en kwaliteitsontwikkeling camping De Oase

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van Camping de Oase te Renesse. Dit betekent dat we met de ontwikkelende partij een exploitatieovereenkomst tekenen en nog voor eind 2022 met het bestemmingsplan ter inzage gaan.
plattegrond Bona Fide en Karavaan

13 september 2022

Herontwikkeling kampeerterrein Bona Fide en Karavaan

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het einddocument voor herontwikkeling van de voormalige kampeerterreinen Bona Fide en Karavaan te Renesse. Op 14 september wordt de exploitatieovereenkomst getekend. Het bestemmingsplan wordt in het 4e kwartaal van 2022 ter inzage gelegd.