ROTONDE HELDER (AFGEROND)

Eind 2017, begin 2018 zal aannemer de Bokx, aansluitend aan de werkzaamheden aan de Hogezoom, de rotonde nabij horecavoorziening Helder opknappen.
Rotonde Helder

De herinrichting van deze rotonde is vooral noodzakelijk vanuit verkeersveiligheid, maar ook de uitstraling van de rotonde zal door de werkzaamheden verbeteren. Er is aandacht voor onder meer rijrichtingen, opstelplaatsen voor voertuigen en zichtlijnen voor fietsers en voetgangers. Het budget is een kleine 300.000 euro. Het is de bedoeling de werkzaamheden voor Pasen 2018 af te ronden.

STAND VAN ZAKEN MEI 2018

In het eerste kwartaal van 2018 heeft aannemer de Bokx de rotonde nabij horecavoorziening Helder naar tevredenheid van bewoners en ondernemers heringericht. In tegenstelling tot hetgeen de bedoeling was, hebben we ook de ‘middenstip’ van de rotonde meegenomen in de werkzaamheden. In de middenstip staat fraaie bewegwijzering, terwijl we andere overbodige verkeersborden op en rond de rotonde blijvend hebben verwijderd. De zeehond die voorheen op de rotonde stond is ‘geadopteerd’ door Camping Julianahoeve. De opening van de rotonde vond plaats op 27 maart 2018, tegelijk me de ingebruikname van het VVV inspiratiepunt, Tuin van Renesse en parkeerterrein Oude Moolweg.

Stand van zaken januari 2018

Aannemer de Bokx gebruikt de eerste weken van 2018 om de werkzaamheden aan de Hogezoom, ten westen van de Rotonde Helder, af te ronden. Naar verwachting kan de aannemer dan eind januari starten met de herinrichting van de rotonde. Het ontwerp is in de laatste weken van 2017 verder uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid probeert de gemeente ook het ‘woud’ aan verkeersborden op en rond de rotonde wat terug te brengen. We werken in ieder geval aan een specifiek soort bewegwijzering, die we ook in andere projecten, waaronder de Tuin van Renesse, willen inzetten. Verder krijgt de ‘middenstip’ van de rotonde ook een upgrading en zal deze een groene uitstraling krijgen.

Indien delen van de rotonde niet of minder goed bereikbaar zijn voor het verkeer, dan geven wij dat middels bebording tijdig aan voor alle gebruikers.