Update Herontwikkeling Dreef Renesse

21 september 2023

Onlangs zijn er negen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Dreef Renesse, waarmee we de verplaatsing van de Jumbo supermarkt naar de Dreef mogelijk willen maken, samen met de inrichting van de openbare ruimte eromheen.

De ontwikkelaar, die de wijziging van het bestemmingsplan voor het plangebied de Dreef bij ons heeft aangevraagd, wil mede naar aanleiding van de zienswijzen graag nader onderzoek doen naar het project. Dit onder meer vanwege de onduidelijkheid rondom het stikstofvraagstuk. De nieuwe versie van de rekentool Aerius is nog niet beschikbaar en de bouwfase van het project valt sinds een aantal maanden niet meer onder de bouwvrijstelling.

Het voorgaande betekent dat we hebben besloten om de zienswijzen niet op korte termijn te beantwoorden, waardoor een eventuele vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ook (nog) niet aan de orde is de komende maanden.

Een brief met eenzelfde mededeling is/wordt naar de indieners van een zienswijze verzonden.