Inloopbijeenkomst herinrichting Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan

13 juli 2024

De afgelopen periode hebben we weer een aantal stappen gezet in het project herinrichting wegtracé Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan te Renesse om in het najaar van 2022 deze wegen opnieuw te kunnen inrichten. We willen de direct omwonenden van dit plangebied en andere belangstellenden op 28 maart 2022 graag nog een keer bijpraten over de laatste stand van zaken.

Informatiebijeenkomst inrichting wegen

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 28 maart 2022 in het dorpshuis in Renesse. We starten om 17.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Wij serveren tijdens deze sessie soep en broodjes. De sessie is in eerste instantie bedoelt voor bewoners en ondernemers in en rond het plangebied. Zij krijgen ook per post een uitnodiging. Maar het is voor een belangstellende ook mogelijk om binnen te lopen voor nadere informatie. Medewerkers van onze gemeente en KuiperCompagnons staan voor u klaar om uitleg te geven over het ontwerp en vragen te beantwoorden. Het is niet nodig u van tevoren aan te melden voor deze sessie.

Ontwikkeling Fletcher hotel en herinrichting wegtracé zijn aparte ontwikkelingen

Eerder hebben wij al gecommuniceerd dat de ontwikkeling van het wegtracé en het aangelegen Fletcher Hotel niet gelijktijdig oplopen. Dat is nog steeds het geval. We zijn op dit moment wel in overleg met de eigenaar van de gronden van het Fletcher Hotel in verband met de nieuwbouw van het hotel. We hopen zo snel mogelijk met de ruimtelijke procedure te kunnen starten voor de ontwikkeling van een nieuw hotel.

Werkzaamheden herinrichting wegtracé bestaat uit twee delen

De werkzaamheden aan Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan worden opgeknipt in fase 1 en 2. Fase 1 loopt vanaf de rotonde bij (voormalig) restaurant Helder tot en met de ingang van Camping Schouwen. We hopen deze werkzaamheden tussen oktober 2022 en april 2023 uit te voeren. Fase 2 betreft het gedeelte tussen de ingang van Camping Schouwen en de ingang van Camping Julianahoeve. Deze werkzaamheden worden hopelijk eind 2023 opgepakt. De gemeenteraad moet hier namelijk eerst geld voor vrijmaken. Daarnaast zijn er ook nog enkele uitdagingen in het ontwerp die wij moeten oplossen.