Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Fletcher Hotel Renesse

13 juni 2024

Al enige jaren zijn er nieuwbouwplannen voor het Fletcher Hotel aan de Vroonweg in Renesse. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, heeft het college op 10 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Vroonweg 35 Renesse’ vastgesteld. Wij willen omwonenden en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen voor de nieuwbouw van het Fletcher Hotel aan de Vroonweg in te zien en hierover vragen te stellen. We organiseren daarom een inloopbijeenkomst op 7 februari 2023.
Fletcher Hotel - impressie van de voorgevel

Uitnodiging

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 7 februari 2023 in het huidige Fletcher Hotel aan de Vroonweg in Renesse. We starten om 17.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Wij serveren tijdens deze sessie broodjes en koffie/thee/frisdrank. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst. Medewerkers van onze gemeente en (adviseurs van) de ontwikkelaar staan klaar om u uitleg te geven bij de beoogde nieuwbouw en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan beantwoorden. Het is niet nodig u van tevoren aan te melden voor deze sessie.

Ontwerpbestemmingsplan

De ontwikkelaar heeft de bouwplannen voor het nieuwe hotel verder uitgewerkt de afgelopen periode. Het ontwerpbestemmingsplan regelt de nieuwbouw van het hotel en de buitenruimte eromheen. Het bestaat uit kaartmateriaal en concept tekeningen, de regels voor bebouwing en de aanleg van de buitenruimte en een uitgebreide toelichting hierop. Het zijn documenten met een juridische en ruimtelijke onderbouwing. We hebben de ervaring dat mensen deze vaak niet eenvoudig leesbaar vinden. In combinatie met ontwerp tekeningen van het nieuwe gebouw en de buitenruimte hopen we u tijdens deze inloopsessie een beter beeld te kunnen geven van de herontwikkeling van het hotel. U kunt tijdens de bijeenkomst ook tips en wensen doorgeven aan de ontwikkelaar voor het verdere ontwerpproces.

Vervolg van het project

Tot en met 27 februari kan iedereen een officiële zienswijze (schriftelijke reactie) geven op het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente beoordeeld deze zienswijzen vervolgens. Soms gebeurt het dat deze zienswijzen zorgen voor een aanpassing van het ontwerp. Het bestemmingsplan en de zienswijzennotitie worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in het 2e kwartaal van 2023. Als de raad dit plan goedkeurt en belanghebbenden (inwoners, ondernemers die een belang hebben) geen rechtsmiddelen inzetten, dan is het de bedoeling om eind 2023, begin 2024 de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het hotel te starten.

Tot slot

Deze uitnodiging is opgesteld in nauwe samenspraak met de ontwikkelende partij, Stichting Beheer Strandhotel Renesse.