Goed bezochte inloopavond Fletcher Hotel

21 september 2023

Op 7 februari 2023 hebben de gemeente Schouwen-Duiveland en de ontwikkelaar van het nieuwe hotel aan de Vroonweg een goed bezochte inloopavond georganiseerd.

Er waren enkele tientallen belangstellenden aanwezig die aan diverse tafels informatie vroegen over het bestemmingsplan en het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte voor het nieuwe hotel. De plannen zijn door de aanwezigen positief ontvangen. 

Tot en met 27 februari kan iedereen een officiële zienswijze (schriftelijke reactie) geven op het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan en de antwoordnotitie bij de zienswijzen worden in het 2e kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 
Als de raad dit plan goedkeurt en belanghebbenden (inwoners, ondernemers die een belang hebben) geen rechtsmiddelen inzetten, dan is het de bedoeling om eind 2023, begin 2024 de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het hotel te starten.