Frietkraam de Buren blijft voorlopig toch op het Schelpenplein

10 juli 2024

De rechtbank heeft onlangs aangegeven dat frietkraam de Buren (voorlopig) toch op het Schelpenplein mag blijven staan.

De onderbouwing van het vonnis luidt als volgt:

'De voorzieningenrechter is op deze korte termijn niet in staat om een weloverwogen oordeel te geven over het verzoek om een voorlopige voorziening. Gelet daarop zal de voorzieningenrechter de werking van het bestreden besluit bij ordemaatregel schorsen tot uiterlijk twee weken na de zitting waarop het verzoek zal worden behandeld. Dat betekent dat verzoekers tot die tijd de standplaats aan het Scheldenplein in mogen blijven nemen onder de gebruikelijke voorwaarden zoals die waren opgenomen in de voorgaande standplaatsvergunning. Het verzoek zal zo spoedig als mogelijk op zitting worden behandeld. Deze ordemaatregel heeft een voorlopig karakter en de voorzieningenrechter is daar in de verdere procedure niet aan gebonden.'

Zodra er meer informatie is, volgt dat via deze site.